Διαγωνισμός του Δ.Π.Θ. για την σίτιση των φοιτητών

27 Ιανουαρίου 201716:50

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για την ανάδειξη αναδόχου του έργου σίτισης των δικαιούμενων φοιτητών του ΔΠΘ στις πόλεις: (Α) ΟΜΑΔΑ: Κομοτηνής και Ξάνθης και (Β) ΟΜΑΔΑ: Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017, ώρα 15:00 μ.μ.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr