Διαγωνισμός του Δ.Π.Θ. για την προμήθεια εντύπων, βιβλίων και περιοδικών

16 Μαρτίου 201721:06
Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (αριθμ. 596/2017), για την προμήθεια εντύπων ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων βιβλίων και περιοδικών για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών του ΔΠΘ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017, ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 26 Απριλίου 2017, ώρα 15:00 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr