Διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για γραφική ύλη

25 Απριλίου 201711:00

Πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός της ΔΕΥΑΞ για την προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείων έτους 2017-2018, προϋπολογισμού 14.700,00€ (πλέον του ΦΠΑ).

Μειοδότρια θα αναδειχθεί η εταιρεία με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής του τιμολογίου της μελέτης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 και ώρα 10:30 μέχρι 11:00, στα γραφεία του κτιρίου διοίκησης της ΔΕΥΑΞ, που βρίσκονται στο τέρμα 4ηςΟκτωβρίου, Ξάνθη.

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλ.: 25411 00350 και 25411 00347

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr