kontos2

Eπανέρχεται στο Αρδευτικό ο Αλ. Κοντός

2 Ιουνίου 201114:55

kontos2Το ζήτημα του αρδευτικού της πεδιάδας της Ξάνθης, επαναφέρει ο βουλευτής της Ν.Δ. Αλέξανδρος Κοντός, με ερώτησή του προς τους συναρμόδιου υπουργούς.

Όπως είναι γνωστό πριν από μερικούς μήνες η ηγεσία της Π.Ε. Ξάνθης, όσο και ο Αν. Υπουργός Σωκράτης Ξυνίδης, είχαν έρθει σε σκληρή δημόσια αντιπαράθεση με τους παράγοντες της Ν.Δ. -κύρια τον τέως Νομάρχη – για τις ευθύνες που οδήγησαν το έργο στην καθυστέρηση, καθώς εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από προσφυγή οικολικών οργανώσεων που ζητούν την ακύρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Πιο αναλυτικά στην ερώτηση που απευθύνεται στους Υπουργούς. Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Υποδομών, Δικαιοσύνης,  Περιβάλλοντος, Ο Αλ. Κοντός αναφέρει:

«Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι το έργο της υπόγειας άρδευσης της πεδιάδας της Ξάνθης είναι ζωτικής σημασίας για τη διάσωση μεγάλου μέρους των εδαφών της περιοχής που πλήττονται από την υφαλμύρωση και μείζονος σημασίας για την ουσιαστική στήριξη των αγροτών της περιοχής, προχώρησε με γρήγορους ρυθμούς στη δρομολόγησή του.

Αν και οι πιστώσεις που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ διέθεσε επί των ημερών της για τη σύνταξη της σχετικής μελέτης δεν επαρκούσαν ούτε καν για την εκκίνησή της και παρότι η διατύπωση της αρχικής περιγραφής του έργου οδηγούσε στη μη υλοποίησή του, η Νέα Δημοκρατία παρέκαμψε όλες τις δυσκολίες και προχώρησε:

  1. Σε επανασχεδιασμό του έργου
  2. Στην πλήρη χρηματοδότηση της μελέτης του έργου
  3. Στην ένταξη του στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και την εξασφάλιση των σχετικών πιστώσεων για την υλοποίησή του
  4. Στην προκήρυξη της μελέτης
  5. Στη δημοπράτηση του έργου
  6. Στην ανακήρυξη αναδόχου και
  7. Στην υπογραφή της τελικής συμφωνίας υλοποίησης του έργου με τον ανάδοχο.

Ωστόσο, ενώ για το έργο συντάχθηκε περιβαλλοντική μελέτη με την υπογραφή 4 συναρμόδιων Υπουργών και όλου του αρμόδιου υπηρεσιακού μηχανισμού και παρότι συντάχθηκε ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης των υδάτων, περιβαλλοντικές οργανώσεις που εδρεύουν στην Αθήνα, προσέφυγαν στο Σ.Τ.Ε και ζήτησαν την ακύρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, καθώς και την αναστολή της.

Το Δικαστήριο χορήγησε προσωρινή διαταγή, στις αρχές του 2009, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα , δίχως να έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση της Επιτροπής Αναστολών.

Εξειδικευμένοι περί τα περιβαλλοντικά ζητήματα νομικοί, έχουν καταστήσει σαφές ότι η βάση της επιχειρηματολογίας της προσφυγής των οικολογικών οργανώσεων περί της μη ύπαρξης σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, δεν ισχύει αφού πρώτον υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών όρων του έργου, δεύτερον υπάρχει μελέτη διαχείρισης των υδάτων του Νέστου και τρίτον ο προγραμματισμός της διαχείρισης των υδάτων του Νέστου για όλες ανεξαιρέτως τις χρήσεις εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια, με την πράξη έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων των μεγάλων φραγμάτων του Νέστου, η οποία έχει περάσει από τον δικαστικό έλεγχο της ολομέλειας του Σ.Τ.Ε και έχει βρεθεί εντάξει.

Εκείνο που πραγματικά προξενεί κατάπληξη, είναι ότι το φημισμένο για την περιβαλλοντική νομολογία του Ε΄ τμήμα του Σ.Τ.Ε, διστάζει, για παραπάνω από δύο χρόνια να επιτρέψει τουλάχιστον την κατασκευή ( η λειτουργία του όλου τεχνικού συστήματος θα συμπέσει με την έγκριση των σχεδίων διαχείρισης υδάτων) ενός έργου, το οποίο αποτελεί μία από τις πλέον εύστοχες αποφάσεις της ελληνικής Διοίκησης.

Διότι, με την υλοποίηση του και τη λειτουργία του επιτυγχάνονται ταυτοχρόνως αναπτυξιακοί και περιβαλλοντικοί σκοποί και επιλύονται αντίστοιχα κατεπείγοντα προβλήματα, αφού:

-θα παύσει η λεηλασία του υδροφόρου ορίζοντα για τις αρδεύσεις (11.000 γεωτρήσεις), η οποία έχει ως αποδεδειγμένο αποτέλεσμα την υφαλμύρωση των υδάτων και επομένως θα αποτραπεί η διαδικασία ερημοποίησης της γης στην πεδιάδα της Ξάνθης.

-θα διασφαλιστεί στο μέλλον η υδρολογική υγεία των περίφημων και προστατευόμενων υγροτοπικών συμπλεγμάτων της περιοχής και επομένως και η θαυμαστή βιοποικιλότητα της ορνιθοπανίδας.

-θα διασφαλιστεί η απασχόληση και το εισόδημα των αγροτών της περιοχής, η οποία εμφανίζει υψηλότατα ποσοστά ανεργίας και αντιμετωπίζει πρόβλημα διαρκούς συρρίκνωσης του αγροτικού εισοδήματος.

-Θα εξοικονομηθεί πολύτιμη ηλεκτρική ενέργεια από την παύση των γεωτρήσεων.

Δυστυχώς είναι, πλέον, ορατός ο κίνδυνος να χαθούν οριστικά τα δεσμευμένα κονδύλια για το έργο, μέρος των οποίων προέρχεται από την Ε.Ε..

Σε μία τέτοια περίπτωση, το απολύτως αναγκαίο αυτό έργο δε θα γίνει ποτέ, λαμβανομένης υπόψη της δεινής εθνικής οικονομικής κρίσης.

Τότε, όμως, δε θα πρόκειται μόνο για οικονομική καταστροφή τμήματος του πληθυσμού της περιοχής, αλλά και για οικολογική καταστροφή, αφού είναι βέβαιο, ότι η συνέχιση της σημερινής κατάστασης θα οδηγήσει σε κατάρρευση της φέρουσας ικανότητάς τους, τους πολύτιμους υδροβιότοπους.

Σε τελική ανάλυση, η προστασία αυτών των τελευταίων, είναι αυστηρή υποχρέωση που εκπορεύεται από το εθνικό, το κοινοτικό και το διεθνές δίκαιο.

Η μοναδική, λοιπόν, εφικτή επιλογή για την επίλυση του επείγοντος αυτού δημοσίου προβλήματος, είναι αυτή που προτείνει η ελληνική Διοίκηση, δηλαδή η άμεση υλοποίηση του εν λόγω έργου.» όπως αναφέρει.

Στο  κείμενο της ερώτησης, ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:

«Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσουν έτσι ώστε άμεσα να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια υπάρχουν και να ξεκινήσει η υλοποίηση κατασκευής της μεταφοράς με υπόγειους αγωγούς νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης.»

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr