sigentrosi pe sxoli zeimpek

Από τον ΟΓΑ στο ΤΕΒΕ: Σοκ στους επαγγελματίες των χωριών και ερώτηση Ζεϊμπέκ –Στρατούλη-Μπάρκα

6 Αυγούστου 201310:53

Το φλέγον ζήτημα που έχει προκύψει με την ασφάλιση των επαγγελματιών που ασκούν το επάγγελμά τους σε μικρά χωριά (όπως τα καφενεία) και υποχρεώνονται να ασφαλιστούν αντί του ΟΓΑ στο ΤΕΒΕ, θέτουν με ερώτησή τους προς τον Υπουργό Εργασίας οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ Χουσείν, Δημήτρης Στρατούλης και Κώστας Μπάρκας. Μάλιστα, στο κείμενο της ερώτησης, μνημονεύονται αποφάσεις του Συνηγόρου του πολίτη που ήταν όλες αντίθετες με την πρόσφατη ρύθμιση ενώ γίνεται λόγος ακόμη και για αναδρομικές οφειλές που εμφανίζει ο ΟΑΕΕ με αποτέλεσμα να έχε προκληθεί σοκ σε αρκετούς ασφαλισμένους.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική υπαγωγή στον ΟΑΕΕ ελευθέρων επαγγελματιών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, εγκύκλιος 113/24-11-2009 του ΟΑΕΕ

Με την υπ’ αριθμόν 113/24-11-2009 εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Ε με θέμα «Υποχρεωτική Υπαγωγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3050/2002, στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε επαγγελματιών που: α) έχουν τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος σε περιοχές πέραν της δηλωθείσας έδρας, β) δραστηριοποιούνται με σύναψη συμβάσεων» υπήχθησαν υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε ελεύθεροι επαγγελματίες, που  όμως βάσει του τότε ισχύοντος κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου (άρθρο 9 του ν. 3050/2002) εφόσον α) διαμένουν σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων και β) πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε .

Η τότε διοίκηση του Ο.Α.Ε.Ε, λειτουργώντας αναρμοδίως και μη συννόμως κατά το Συνήγορο του Πολίτη, τροποποίησε συγκεκριμένη ευνοϊκή για ορισμένους επαγγελματίες κοινωνικοασφαλιστική ρύθμιση. Η παραπάνω εγκύκλιος δεν εξειδίκευε τις ρυθμίσεις κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας αλλά τις τροποποιούσε, σε βάρος των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, προχωρώντας ακόμη και  σε αυτεπάγγελτη υπαγωγή επαγγελματιών στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Η εγκύκλιος ουδέποτε ρητώς ανακλήθηκε αλλά αντικαταστάθηκε από το ασαφές, σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη,  άρθρο 25 του Ν. 3846/2010.

Ο δε Συνήγορος του Πολίτη έχει εκδώσει ήδη δύο Πορίσματα σχετικά με την υπόθεση τα οποία και έχουν κοινοποιηθεί στο Υπουργείο, και συγκεκριμένα:

–          Πόρισμα 23-10-2010 με θέμα: Πρόταση άμεσης ανάκλησης της υπ. αριθ.  113/2009 εγκυκλίου του Ο.Α.Ε.Ε με παράλληλη ανάκληση των βάσει αυτής εκδοθεισών αποφάσεων του Ο.Α.Ε.Ε κατόπιν συνεργασίας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Διοίκησης Ο.Α.Ε.Ε

–          Πόρισμα Μάρτιος 2011 με θέμα: Πρόταση άμεσης ανάκλησης της υπ. Αριθμ.113/2009 εγκυκλίου του Ο.Α.Ε.Ε με παράλληλη ανάκληση των βάσει αυτής εκδοθεισών αποφάσεων του Ο.Α.Ε.Ε κατόπιν συνεργασίας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Διοίκησης Ο.Α.Ε.Ε . (επισυνάπτεται)

Αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες, με έδρα σε περιοχές προαιρετικής ασφάλισης, υπήχθησαν αυτεπαγγέλτως στον Ο.Α.Ε.Ε , παρά το γεγονός ότι πληρούσαν εισοδηματικά κριτήρια για συνέχιση ασφάλισης στον Ο.Γ.Α και παρότι ασκούσαν το ελεύθερο επάγγελμα τους εκ των πραγμάτων μόνο στην έδρα τους.

Πολλοί μέχρι σήμερα  αγνοούσαν τη μονομερή και αυτεπάγγελτη υπαγωγή τους  στον Ο.Α.Ε.Ε  και παρά το γεγονός ότι εκπλήρωναν κανονικά  τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις προς τον Ο.Γ.Α ,  έχουν βρεθεί με οικονομικές εκκρεμότητες χιλιάδων ευρώ και προς τον Ο.Α.Ε.Ε.

Επειδή:

  1. Η διπλή υπαγωγή στον Ο.Γ.Α  και στον Ο.Α.Ε.Ε, που είναι παράνομη, δεν έγινε με υπαιτιότητα των ελεύθερων επαγγελματιών, αλλά αυτεπαγγέλτως από τον Ο.Α.Ε.Ε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή ειδοποίηση.
  2.  Η κάλυψη των απαιτήσεων του  Ο.Α.Ε.Ε  εκ των πραγμάτων καθίσταται δύσκολη έως αδύνατη, για τη μεγάλη πλειοψηφία των επαγγελματιών, λόγω της κατακόρυφης πτώσης του κύκλου εργασιών και των καθαρών εσόδων τους.
  3. Η ήδη αποδυναμωμένη επαρχία, με το κλείσιμο κυρίως των μικρών-οικογενειακού χαρακτήρα επιχειρήσεων, θα δεχτεί ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες προέβη αναφορικά με το πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη, «Πρόταση άμεσης τροποποίησης μη σύννομων σημείων α) του υπ. αριθμ. Φ 10035/12393/739 από 23.6.2010 διευκρινιστικού εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και β) της εγκυκλίου 80/2010 του ΟΑΕΕ», το οποίο εστάλη στο Υπουργείο τον Μάρτιο του 2011;
  2. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί, ώστε να διευθετηθεί άμεσα η συγκεκριμένη αδικία σε βάρος χιλιάδων ελεύθερων επαγγελματιών της περιφέρειας, που βρεθήκαν με χρέη χιλιάδων ευρώ προς τον Ο.Α.Ε.Ε, ενώ εκπλήρωναν παράλληλα τις υποχρεώσεις τους προς τον ΟΓΑ ;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΧΟΥΣΕΪΝ ΖΕΪΜΠΕΚ

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr