Απάντηση στην ερώτηση των βουλευτών για την Οζώδη Δερματίτιδα. 17.000 εμβολιασμοί ζώων στην Ξάνθη

16 Νοεμβρίου 201517:58

 Την απάντηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης καθώς και βουλευτών άλλων κομμάτων για το θέμα της Οζώδους δερματίτιδας, κοινοποιεί η Νομαχιακή του ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης.Σε αυτή ο Υφυπουργός Μάρκος Μπόλαρης αναφέρεται στις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση, όπως οι εμβολιασμοί σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της ΑΜΘ κ.α.

Αναλυτικά η απάντηση:

Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Σ. Βαρδαλής, Γ. Δελής, Κ. Μάρκου, Ιλχάν Αχμέτ, Ε. Γιαννακίδης, Ζεϊμπέκ Χουσεΐν, Γ. Στογιαννίδης και Σ. Βλάχου, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών (ΟΔΒ), το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), μετά την ανακοίνωση των πρόσφατων στοιχείων του συστήματος ADNS (Σύστημα Κοινοποίησης Ασθενειών), προέβη στις ακόλουθες ενέργειες για την πρόληψη της νόσου:

* Μερίμνησε άμεσα για την ενημέρωση των αρμόδιων Περιφερειακών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών σχετικά με τα μέτρα που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση της εν λόγω νόσου, τα οποία καθορίζονται με :

* τη με αριθμ. πρωτ. 258933/05.08.2008 (ΦΕΚ 1662/τ.Β’/2008), Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για την καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του Π.Δ. 138/1995 ΦΕΚ 88/τ.Α’ (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)» και

* το Π.Δ. 138/95 (ΦΕΚ 88/τ. Α’ /1995) «Θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για τη φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/119/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

■             Ζήτησε από τις προαναφερθείσες υπηρεσίες αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για άμεση ανίχνευση και αναφορά στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ (Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής), οποιοσδήποτε ύποπτου περιστατικού, καθώς και άμεση ενημέρωση των κτηνοτροφών των περιοχών αρμοδιότητάς τους.

■             Έστειλε εγκύκλιο στις προαναφερθείσες υπηρεσίες, όπου περιγράφεται με σαφήνεια το εν λόγω νόσημα και δίδονται εικόνες των αλλοιώσεων από προσβεβλημένα βοοειδή, καθώς και πληροφορίες για την ανάλυση κινδύνου που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (Αρ.Πρωτ.:456/13780/04.02.2015).

■             Συμμετείχε με ομάδα του σχετικού εργαστηρίου αναφοράς του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών, σε εκπαιδευτικό σεμινάριο (Τουρκία, 25- 28/8/2014, Ινστιτούτο Pendik, Κωνσταντινούπολη) σχετικό με τη διάγνωση εξωτικών νοσημάτων, μεταξύ των οποίων και η ΟΔΒ.

■ Συμμετείχε με κτηνίατρο της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ (Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ζωικής Παραγωγής και Κτηνιατρικής) και κλιμάκιο κτηνιάτρων από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σε εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με την ΟΔΒ, το οποίο έλαβε χώρα στην Τουρκία (Άδανα, 24-26 Φεβ. 2015) και περιλάμβανε και επιτόπια εκπαίδευση σε πραγματικά κρούσματα, ώστε οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τα κλινικά συμπτώματα και τις αλλοιώσεις της νόσου. Το εν λόγω σεμινάριο διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αφθώδους Πυρετού (ΕuFMD) του FΑΟ στο πλαίσιο προγράμματος επιτήρησης διασυνοριακών νοσημάτων, στο οποίο συμμετέχει η χώρα μας μαζί με την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Το εν λόγω πρόγραμμα λειτουργεί και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με σκοπό την εναρμόνιση και το συντονισμό των δραστηριοτήτων επιδημιολογικής επιτήρησης διασυνοριακών νοσημάτων.

■             Διοργάνωσε (αρμόδια Δ/νση Υγείας Ζώων) δεδομένης της επιδημιολογικής κατάστασης της ΟΔΒ στις γειτονικές χώρες και, ιδιαίτερα, στην Τουρκία, σεμινάριο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις 6 Μαρτίου 2015, στην Αλεξανδρούπολη, με θέμα: «Προετοιμασία και συντονισμός των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών», για τους κτηνιάτρους των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) ολόκληρης της χώρας, στο οποίο συμμετείχαν:

α. ως εισηγητές η κα Eeva Tuppurainen , Ειδική Εμπειρογνώμων της Ε.Ε. στην ΟΔΒ και ο κος Nadav Galon, Γενικός Δ/ντης Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Ισραήλ, ειδικοί εμπειρογνώμονες πανευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας εμβέλειας, β. εισηγητές από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, από το ΥΠΑΑΤ και από το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών,

γ. κτηνίατροι από όλη την Ελλάδα, ακόμη και αντιπροσωπεία 11 κτηνιάτρων από τη γείτονα Βουλγαρία με επικεφαλής το Γενικό Δ/ντή των Βουλγάρικων Κτηνιατρικών Αρχών κ.Damian Iliev στο πλαίσιο της συνεργασίας και κοινής δράσης για την αντιμετώπιση των επιζωοτιών.

■             Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, που καταρτίστηκε με θέμα «Έγκριση προγράμματος οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2015», στις επιλέξιμες δαπάνες για τις επείγουσες παρεμβάσεις εξάλειψης ασθενειών, όπως αυτές καθορίζονται από τις ισχύουσες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις, συμπεριελήφθη και η ΟΔΒ.

Όσον αφορά στην εμφάνιση και εξέλιξη της νόσου, αυτές έχουν ως εξής:

■             Στις 20 Αυγούστου του 2015, επιβεβαιώθηκε η πρώτη εστία ΟΔΒ στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) του Έβρου, εντός του Δέλτα του ποταμού Έβρου σε δύο εκτροφές βοοειδών κρεοπαραγωγής, ελευθέρας βοσκής. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 2015, το νόσημα εντοπίζεται/περιορίζεται στην περιοχή του Νοτίου Έβρου, με συνολικό αριθμό εστιών τις 52. Στη συνέχεια, μετακινήθηκε στην περιοχή του Βορείου Έβρου, όπου και επιβεβαιώθηκαν 3 εστίες.

■             Στις 25 Σεπτεμβρίου του 2015, επιβεβαιώθηκε η πρώτη εστία στην Π.Ε. Ξάνθης στο

Δήμο Αβδήρων. Το νόσημα έκανε άλμα περίπου 90 χλμ, προσπερνώντας την Π.Ε.Ροδόπης, χωρίς να έχει εντοπιστεί σύνδεση ανάμεσα σε αυτή την εστία και τις ήδη υπάρχουσες στην Π.Ε. Έβρου. Επί του παρόντος, έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη 12 εστίες στην Π.Ε. Ξάνθης.         

■             Την 1η Οκτωβρίου του 2015, μία νέα εστία επιβεβαιώθηκε στην Π.Ε. Καβάλας στο

Δήμο Νέστου, κοντά στο Δέλτα του Νέστου. Επί του παρόντος, δεν έχει επιβεβαιωθεί άλλη εστία.

■             Στις 8 Οκτωβρίου του 2015, μία εστία εντοπίστηκε στη Λήμνο. Επί του παρόντος, δεν έχει επιβεβαιωθεί άλλη εστία.

■             Στις 14 Οκτωβρίου του 2015, επιβεβαιώθηκαν 2 πρωτογενείς εστίες, μία στην Π.Ε.

Χαλκιδικής στην Ιερισσό και μία στην Π.Ε. Ροδόπης στο Δήμο Αριανών- Φιλύρων.

Προς το παρόν, έχουν επιβεβαιωθεί 5 ακόμα εστίες στην Π.Ε. Χαλκιδικής (Συκιά και Ιερισσό) και 2 ακόμη εστίες στην Π.Ε. Ροδόπης (στο Δήμο Αριανών- Φιλύρων).

Όσον αφορά στη λήψη μέτρων αντιμετώπισης της νόσου, αυτά περιγράφονται στην Οδηγία 93/119/ΕΚ και στην Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/1500. Τα εν λόγω μέτρα εφαρμόστηκαν σε όλες τις Π.Ε., οι οποίες χαρακτηρίστηκαν Ζώνες Επιβολής Περιορισμών (καθορισμός της Ζώνης Επιτήρησης και Προστασίας, καθολική θανάτωση των ζώων, έλεγχος των μετακινήσεων των ζώων, εφαρμογή υγειονομικής ταφής επί τόπου κ.λπ.). Τα εν λόγω μέτρα ελήφθησαν με την έκδοση Αποφάσεων από την κάθε Κτηνιατρική Υπηρεσία των οικείων Π.Ε.

Επισημαίνεται ότι με την αριθμ. 2725/81140/24-7-2015 ΚΥΑ έχει εγκριθεί πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2015, στην οποία περιλαμβάνονται και δαπάνες για την αποζημίωση των μέτρων που λαμβάνονται για την ΟΔΒ. Με τροποποίηση της εν λόγω ΚΥΑ η οποία υπογράφηκε τον Οκτώβριο 2015 προβλέπονται επιπρόσθετες πιστώσεις ύψους 3.000.000 Ευρώ για την ΟΔΒ.

Όσον αφορά στις διαδικασίες εφαρμογής των εμβολιασμών για την αντιμετώπιση της νόσου, σημειώνεται ότι από την πρώτη εμφάνιση των κρουσμάτων οι Κτηνιατρικές Αρχές ενημέρωσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόθεσή τους να προχωρήσουν στην εφαρμογή επείγοντος εμβολιασμού, ο οποίος συνιστά συμπληρωματικό μέτρο στα υπόλοιπα μέτρα ελέγχου που λαμβάνονται μετά την εμφάνιση του νοσήματος και καθορίζονται από το άρθρο 19 της Οδηγίας 93/119. Ο εμβολιασμός αποφασίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

α) τις σοβαρές επιπτώσεις από τα νοσήματα που ιστορικά έχουν εμφανιστεί στην Π.Ε. Έβρου (π.χ. Ευλογιά του προβάτου 2013-2014, Καταρροϊκός πυρετός 2014 κ.λ.π.),

β) τη μεγάλη πυκνότητα των εκτροφών στην περιοχή αυτή,

γ) τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που προκαλούνται από την καταστροφική επίδραση του νοσήματος στην τοπική κτηνοτροφία της εν λόγω περιοχής,

δ) το υψηλό κόστος της θανάτωσης των ζώων,

ε) την αμφιβολία εάν η θανάτωση από μόνη της είναι επαρκής για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του νοσήματος, ιδιαίτερα στην περίπτωση που εμπλέκονται φορείς στη μετάδοση της νόσου και

στ) την εξάπλωση της νόσου που είναι μεγαλύτερη από ό,τι αναμενόταν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.

Επιλέχτηκε η χρήση του ομόλογου εμβολίου με ζωντανό εξασθενημένο ιό (Neethling ιός), με την επωνυμία “Lumpy Skin Disease Vaccine for Cattle” της εταιρείας Onderstepoort Biological Products. Ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός για το σύνολο του πληθυσμού των ζώων των ευαίσθητων ειδών (βοοειδή και βουβάλια), καταρχάς στην Π.Ε. του Έβρου. Τα εμβολιασμένα ζώα δεν μετακινούνται για 28 ημέρες μετά τον εμβολιασμό (3 εβδομάδες για την πλήρη προστασία από την ασθένεια και 1 εβδομάδα για να καλύψει τη μέγιστη περίοδο επώασης της νόσου). Τα ζώα εμβολιάζονται από την ηλικία 0, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, για τα ζώα που προέρχονται από μη εμβολιασμένες μητέρες. Αναμνηστική εμβολιακή δόση μετά από ένα έτος είναι απαραίτητη.

Η διαδικασία του εμβολιασμού είναι υπό τον έλεγχο των επίσημων κτηνιατρικών αρχών (παραλαβή στο αεροδρόμιο, αποθήκευση του εμβολίου, διανομή, εμβολιασμός και καταστροφή των υπολειπόμενων ποσοτήτων). Έχει αναπτυχθεί μία ηλεκτρονική εφαρμογή ( on line βάση δεδομένων) για την καταγραφή των εμβολιασθέντων ζώων και των εκμεταλλεύσεων που συνδέεται με την κεντρική βάση δεδομένων του Καν. 1760/2000. Σε αυτή τη βάση δεδομένων υπάρχει μία σύνδεση μεταξύ των εμβολιασμένων αγελάδων και των μόσχων τους. Προτεραιότητα δίνεται στην έναρξη του εμβολιασμού από τη Ζώνη Προστασίας προς τη Ζώνη Επιτήρησης, τις περιοχές υψηλού κινδύνου και, στη συνέχεια, στην επέκτασή του σε όλη την Π.Ε. Για την εφαρμογή του εμβολιασμού οι επίσημοι κτηνίατροι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης υποστηρίχθηκαν με τη συμμετοχή κτηνιάτρων που κινητοποιήθηκαν από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, συμμετείχαν εθελοντικά και οι ιδιώτες κτηνίατροι.

Οι πρώτες παρτίδες εμβολίου έφτασαν στις 5 Σεπτεμβρίου του 2015 και ο εμβολιασμός άρχισε:

■             στις 5.09.2015 στην Π.Ε. Έβρου, όπου ολοκληρώθηκε στις εμβολιάστηκαν 14.400 βοοειδή.

■             στις        25.09.2015           στην      Π.Ε.        Ξάνθης, εμβολιάστηκαν               17.000 ανεμβολίαστα 9.176 ζώα.

■             στις        26.09.2015           στην      Π.Ε.        Ροδόπης, εμβολιάστηκαν 9.300 ανεμβολίαστα 19.266 ζώα.

■             στις        02.10.2015           στην      Π.Ε.        Καβάλας, εμβολιάστηκαν 3.858 ανεμβολίαστα 2.142 ζώα.

Τα εμβόλια που χρησιμοποίησαν οι προαναφερθείσες Π.Ε. προέρχονται από χρηματοδότηση των κτηνοτροφών των εν λόγω περιοχών. Επίσης, 11.100 δόσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υλοποιηθέντα, μέχρι στιγμής, εμβολιασμό χορηγήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ, μετά την απευθείας διαπραγμάτευση με την ανάδοχο εταιρεία και τη διάθεση πιστώσεων ύψους 20.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ που υπολογίζεται στο 13%).

Επιπρόσθετα, στις 31.10.2015 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης θα παραλάβει τις υπόλοιπες εμβολιακές δόσεις (που έχουν παραγγείλει μετά την απευθείας διαπραγμάτευση της οικείας Περιφέρειας με την ανάδοχο εταιρεία, αλλά και τις δόσεις που έχουν παραγγείλει οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας αυτής), προκειμένου να ολοκληρώσουν το εμβολιακό πρόγραμμα στα εναπομείναντα ζώα.

Σημειώνεται ότι μετά την εμφάνιση του νοσήματος στην Π.Ε. Χαλκιδικής, αποφασίστηκε ο εμβολιασμός να πραγματοποιηθεί στις Π.Ε. Κιλκίς, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής από τα δυτικά προς τα ανατολικά, προκειμένου να δημιουργηθεί φραγμός στην εξάπλωση του νοσήματος προς την υπόλοιπη χώρα.

Το ΥΠΑΑΤ προχώρησε στην πραγματοποίηση πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 22.100 δόσεων εμβολίου. Η απόφαση του ΥΠΑΑΤ (αρμόδια Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) για έγκριση ανάθεσης προμήθευσης εμβολίων κατά της ΟΔΒ, εκδόθηκε στις 30/10/2015. Αναμένεται άμεσα η παραλαβή και η διανομή τους στην Κτηνιατρική Υπηρεσία Χαλκιδικής, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης. Το ύψος της διατιθέμενης από το ΥΠΑΑΤ πίστωσης ανέρχεται στα 40.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ που υπολογίζεται στο 13%). Σημειώνεται ότι οι δόσεις αυτές θα χρησιμοποιηθούν κατά προτεραιότητα στην έναρξη του εμβολιασμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Και στην εν λόγω Περιφέρεια οι κτηνοτρόφοι συμβάλλουν στην αγορά των εμβολιακών δόσεων που απαιτούνται με τη συγκέντρωση χρημάτων.

Το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια Δ/νση Υγείας των Ζώων) έχει αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιστολή, με την οποία παραθέτει τους τρόπους προμήθειας του εμβολίου (διαγωνισμοί του ΥΠΑΑΤ, απευθείας διαπραγμάτευση της Περιφέρειας, χρηματοδότηση των κτηνοτροφών) και ζητά να διευκρινιστεί εάν οι εν λόγω προκύπτουσες δαπάνες εντάσσονται στις επιλέξιμες δαπάνες (ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους) και ποια δικαιολογητικά οφείλει να διατηρήσει το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια Δ/νση Υγείας των Ζώων) για να μπορούν να αποζημιωθούν οι επιλέξιμες δαπάνες. Επί του παρόντος, δεν έχει αποσταλεί απάντηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στις 27.10.2015 το ΥΠΑΑΤ (αρμόδια Δ/νση Υγείας των Ζώων) δέχτηκε αίτημα από την εταιρεία INTERVET HELLAS Α.Ε. για να εγκριθεί το εμβόλιο με την επωνυμία LUMPYVAX (το οποίο έχει ως δραστικό συστατικό εξασθενημένο ζωντανό ιό). Έχει αποσταλεί συνεπακόλουθο αίτημα προς τον ΕΟΦ, προκειμένου να εγκριθεί η κατ’ εξαίρεση εισαγωγή του νέου εμβολίου.

Όσον αφορά στις ενέργειες των ελληνικών κτηνιατρικών αρχών μετά την εμφάνιση των εστιών στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, αυτές έχουν ως εξής:

*             Δημιουργία Ζώνης Επιτήρησης στην περιοχή της Π.Ε. Έβρου, όπου η ζώνη επιτήρησης των 10 km της Τουρκίας εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος σύμφωνα με την Οδηγία 92/119 ΕΕΟ (ακόμα και εάν η εστία είχε κοινοποιηθεί τον Μάιο).

*             Δημιουργία μιας Ζώνης Αυξημένης Επιτήρησης 10 km κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων, στην οποία απαιτείται κλινικός έλεγχος όλων των 

βοοειδών κατά τη μετακίνησή τους εκτός Ζώνης και επισκέψεις σε όλες τις υπάρχουσες εκμεταλλεύσεις βοοειδών μέσα στη Ζώνη.

*             Αυξημένα μέτρα στα σημεία εισόδου από την Τουρκία (ΣΥΚΕ Πέπλου και στο σημείο εισόδου), με έμφαση στην απολύμανση των αυτοκινήτων.

*             Αύξηση της Ετοιμότητας και των μέτρων βιοασφάλειας σε όλη την ελληνική επικράτεια.

*             Αφίσα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ΟΔΒ.

*             Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΤ σχετικού υλικού.

*             Ανάπτυξη τηλεφωνικής γραμμής για ένα δίκτυο κτηνοτροφών που θα συμμετέχουν στην επιτήρηση των νοσημάτων.

Όσον αφορά στα μέτρα που ελήφθησαν με την εμφάνιση των πρώτων εστιών ΟΔΒ στον Έβρο, την Ξάνθη, την Ποδόπη, την Καβάλα και τη Χαλκιδική, αυτά έχουν ως εξής:

*             Οδηγία 119/92.

*             Ενεργοποίηση Σχεδίου Εκτάκτου Ανάγκης (Υ.Α.258933/18-8-2008).

*             Ζώνη Προστασίας τουλάχιστον ακτίνας 3 km γύρω από τις μολυσμένες εκτροφές.

*             Ζώνη Επιτήρηση<: ακτίναο 20 Ιαη αντί για το ελάχιστο των 10 Ιαη που απαιτεί η Οδηγία 92/119/ΕΟ, η οποία επεκτάθηκε για να συμπεριλάβει χωρία με πληθυσμούς βοοειδών.

Όσον αφορά στα μέτρα που ελήφθησαν στις Ζώνες Προστασίας και Επιτήρησης, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την Εφαρμοστική Απόφαση της Επιτροπής (ΕU) 2015/1423, 21 Αυγούστου του 2015, επεκτάθηκαν αυτόματα σε όλη την Π.Ε. Έβρου τα κάτωθι μέτρα:

■ Απαγόρευση Εξόδου από όλη την Π.Ε. Έβρου:

*Ζώντων βοοειδών και άγριων θηλαστικών, ν’ Σπέρματος βοοειδών.

*Νωπού κρέατος που παράγεται από βοοειδή, παρασκευασμάτων κρέατος και προϊόντων κρέατος από αυτό το κρέας.

*Αγελαδινού Γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που παράγονται από αγελαδινό γάλα.

* Μη επεξεργασμένων Ζωικών Υποπροϊόντων που προέρχονται από βοοειδή εκτός και εάν προορίζονται κάτω από την επιτήρηση της αρμόδιας αρχής σε εγκεκριμένη εγκατάσταση της Ελληνικής Επικράτειας.

■ Εφαρμοστική Απόφαση της Επιτροπής (Ευ) 2015/1500, 7 Σεπτεμβρίου του 2015 «concerning certain protective measures against lumpy skin disease in Greece and repealing Implementing Decision (EU) 2015/1423(notified under document C(2015)6221) introduced a number of derogations for

* Ζώντα βοοειδή και άγρια θηλαστικά που μπορεί να εξέλθουν από την Π.Ε. Έβρου μόνο για άμεση σφαγή κάτω από ειδικές συνθήκες, ν’ Νωπό κρέας και παρασκευάσματα κρέατος παραγόμενα από βοοειδή προερχόμενα εκτός Π.Ε. Έβρου.

* Νωπό κρέας και παρασκευάσματα κρέατος παραγόμενα από βοοειδή προερχόμενα από την Π.Ε. Έβρου και παρασκευάσματα κρέατος προερχόμενα από βοοειδή εντός της Π.Ε. Έβρου αλλά εκτός των ζωνών επιτήρησης και προστασίας και προορίζονται αποκλειστικά για την ελληνική αγορά, ν’ Προϊόντα κρέατος από βοοειδή που υπόκεινται σε θερμική επεξεργασία, ν’ Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα από βοοειδή που υπόκεινται σε θερμική επεξεργασία.

Πληροφοριακά αναφέρεται ότι τα προαναφερόμενα μέτρα της Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής (ΕU) 2015/ 1500 εφαρμόζονται και στις υπόλοιπες περιοχές που έχει εμφανιστεί το νόσημα.

Όσον αφορά στις υπόλοιπες ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο αντιμετώπισης του νοσήματος, αυτές έχουν ως εξής:

*             Στις 12 Νοεμβρίου, σεμινάριο στην Αλεξανδρούπολη σε συνεργασία με την Οοιηπιίδδίοη, με τη συμμετοχή 10 Ελλήνων, 10 Βούλγαρων, 2 Κυπρίων και 2 Τούρκων από την περιοχή της Ανατολικής Θράκης.

*             Από 3-6 Νοεμβρίου του 2015, επιτόπια επίσκεψη στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, της Κτηνιατρικής Ομάδας Εκτάκτου Ανάγκης της Επιτροπής, θεσμοθετημένο όργανο, σύμφωνα με την Απόφαση 2007/142 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

* Στις 30 Νοεμβρίου-4 Δεκεμβρίου του 2015, έλαβε χώρα Επιθεώρηση Κτηνιατρικού Γραφείου Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (FVO) για την ΟΔΒ.

Πλέον των ανωτέρω, πρέπει να επισημανθεί ότι η ΟΔΒ αποτελεί ένα νεοεμφανιζόμενο νόσημα, όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έδαφος της οποίας θεωρείται επίσημα απαλλαγμένο από το εν λόγω νόσημα. Ανεξαρτήτως αυτού, το ΥΠΑΑΤ, με αρωγό την κατάλληλη τεχνογνωσία των αρμόδιων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, τον πυρήνα του έργου των οποίων αποτελεί η διαχείριση και ο έλεγχος των λοιμωδών νοσημάτων των ζώων, λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης και εξάλειψης της νόσου.

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι το σχέδιο αντιμετώπισης της νόσου στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και της Ελλάδας είναι ανάλογο με αυτό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, δεν εφαρμόζεται, δηλαδή, καμία θεραπεία ούτε και προληπτικός εμβολιασμός αλλά μόνο εκρίζωση (θανάτωση όλων των ζώων της εκτροφής έστω με ένα θετικό ζώο). Από τη σοβαρότητα των επιπτώσεων αναδεικνύεται αποφασιστικής σημασίας το προαπαιτούμενο της ύπαρξης των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό και πιστώσεις), ώστε να υπάρχει ενδελεχής έλεγχος των μετακινούμενων ζώων, των μέτρων βιοασφάλειας κ.λπ., προκειμένου να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός πρωτίστως της πρόληψης των νοσημάτων των ζώων, ο οποίος θα έχει μικρότερο κόστος σε σύγκριση με το κόστος των μέτρων αντιμετώπισης μετά την εμφάνιση του νοσήματος.

Τέλος, αναφέρεται ότι το εν λόγω θέμα έχει συζητηθεί στη Βουλή με αφορμή την Επίκαιρη Ερώτηση 51/27-10-2015 του Βουλευτή Δελή Ιωάννη και στα Πρακτικά της Βουλής υπάρχει η σχετική απάντηση

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr