eopyy

Αντίθετη στις μεταρρυθμίσεις, στον ΕΟΠΥΥ, η ΔΗΜΑΡ

20 Ιανουαρίου 201417:45

Την πλήρη αντίθεσή της στις επιχειρούμενες αλλαγές στον ΕΟΠΥΥ εκφράζει με ανακοίνωσή της η ΔΗΜΑΡ.

Η μεταρρύθμιση στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποτελεί ζήτημα μέγιστης προτεραιότητας για τη χώρα. Ωστόσο, το προσχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε διαβούλευση από το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται σε ακραία αναντιστοιχία με τις ανάγκες. Στην πραγματικότητα στραγγαλίζει τις υπάρχουσες υπηρεσίες και υπονομεύει τις όποιες μεταρρυθμιστικές προοπτικές, που θυσιάζονται στο βωμό της «τυφλής» διαθεσιμότητας 8.500 υπαλλήλων. Μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται με το κλείσιμο, γίνονται εν λειτουργία και με συστηματικό σχέδιο, με σαφήνεια ως προς τα μέτρα που θα ληφθούν, με επιδίωξη ευρύτερων συναινέσεων, με ενδιάμεσα βήματα και μεταβατικές περιόδους. Όλα αυτά λείπουν παντελώς.
Ειδικότερα, υπάρχει ανάγκη για:
 
-Απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των υπηρεσιών και μονάδων υγείας του ΕΟΠΥΥ, για τις οποίες το νομοσχέδιο προβλέπει το ανήκουστο να παραμείνουν κλειστές για τουλάχιστον ένα μήνα (!!),
-Επαρκή χρηματοδότηση του συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ώστε να μπορέσει να επιτελέσει ουσιαστικά το ρόλο του στην κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού της χώρας, μια εξέλιξη που θα οδηγήσει σε πιο αποδοτική χρήση των πόρων υγείας,
-Σαφήνεια στη μορφή των οργανωτικών σχέσεων του ΕΟΠΥΥ (που είναι ορθό να λειτουργεί ως οργανισμός διαχείρισης των πόρων υγείας) με τις ΥΠΕ, τους φορείς και τις μονάδες παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας,
-Συστηματική οργανωτική και διοικητική ετοιμασία του ΕΟΠΥΥ και των Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) να αναλάβουν τις νέες αρμοδιότητες και δομές που τους ανατίθενται,
-Σαφήνεια στις εργασιακές προοπτικές του ιατρικού, νοσηλευτικού, υγειονομικού, εργαστηριακού, παραϊατρικού και διοικητικού προσωπικού του σημερινού ΕΟΠΥΥ και του σχεδιαζόμενου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και καθιέρωση αξιοκρατικών διαδικασιών αξιολόγησης, 
-Συστηματικό σχεδιασμό της πραγματικής κάλυψης του συνόλου του πληθυσμού από ένα δίκτυο μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ομάδων οικογενειακής ιατρικής, με βάση τεκμηριωμένη καταγραφή των συγκεκριμένων σημερινών αναγκών ανά γεωγραφική περιφέρεια,
-Συστηματικό σχεδιασμό του ρόλου και του τρόπου λειτουργίας της ομάδας υγείας και των οικογενειακών ιατρών, σε συνδυασμό με το ρόλο των Κέντρων Υγείας που θα παρέχουν υπηρεσίες ιατρικών ειδικοτήτων και θα εξασφαλίζουν 24ωρη πρωτοβάθμια κάλυψη σε τοπικό επίπεδο,
-Συστηματικό σχεδιασμό του τρόπου μετάβασης στο νέο σύστημα η οποία πρέπει να γίνει ομαλά, χωρίς την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στον άκαμπτο ρόλο του υποχρεωτικού ηθμού προς τη νοσοκομειακή περίθαλψη, με λειτουργικές ρυθμίσεις στην οργάνωσή της και πλήρη αξιοποίηση των υποδομών των υποκαταστημάτων του ΕΟΠΥΥ και των Κέντρων Υγείας.
 
Η μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα συνιστά μεγάλο και σύνθετο εγχείρημα. Η ΔΗΜΑΡ θα αντιταχθεί σε κάθε απόπειρα συρρίκνωσής του σε στενή επιχείρηση περιστολής δαπανών ή ανεξέλεγκτης απόδοσης της φροντίδας υγείας σε ιδιοτελή συμφέροντα.
 
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα πρέπει να καταστεί σκέλος του συστήματος υγείας με υψηλή ποιότητα και κύρος, που θα συμβάλλει στην ολιστική αντιμετώπιση του ατόμου/ασθενούς, στην υπέρβαση του κατακερματισμού ανάμεσα σε υπηρεσίες και ειδικότητες, στο ξεπέρασμα της ασυνέχειας στη φροντίδα, στον συνδυασμό πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας, αποκατάστασης και φροντίδας, στην ανατροπή του μοντέλου υπερβολικής κατανάλωσης ιατρικών υπηρεσιών και νοσοκομειακής περίθαλψης, διαγνωστικών εξετάσεων και φαρμάκων. Το εγχείρημα οφείλει να οργανωθεί με τρόπο που προάγει την ουσία της «φιλοσοφίας» της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, περιλαμβάνοντας ως αναπόσπαστο στοιχείο τον έγκυρο επιστημονικό συντονισμό, την ουσιαστική εκπαίδευση ή επανεκπαίδευση γιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας για το νέο ρόλο τους, τη συνεχή αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr