Αναφορά Α. Κοντού σε Μανιτάκη και Μουσουρούλη για τα προβλήματα των Λιμενικών Αρχών

7 Ιουνίου 201312:40

Το υπόμνημα των Λιμενικών της Θράκης για τα προβλήματα των Λιμενικών αρχών της Θράκης προώθησε στην Κυβέρνηση ο βουλευτής Ξάνθης της ΝΔ Αλέξανδρος Κοντός. Με αναφορά του προς τους Υπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης Α. Μανιτάκη και Εμπορικής Ναυτιλίας Κ. Μουσουρούλη, διαβιβάζει το υπόμνημα του σωματείου της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Θράκης για τα προβλήματα στην περιοχή.

Το υπόμνημα αναφέρει:

Λόγω της πιεστικής αναζωπύρωσης του φαινομένου της Λάθρας εισόδου μη νόμιμων μεταναστών από τα θαλάσσια σύνορα του Θρακικού πελάγους, το Κ.Λ. Αλεξ/πολης εμπλάκηκε πλήρως στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των… διατασσόμενων μέσω της FRONTEX χωρίς όμως την ύπαρξη επαρκούς προσωπικού και εξειδικευμένου υλικοτεχνικού εξοπλισμού. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η εξοντωτική υπεραπασχόληση του υπάρχοντος προσωπικού και η οριακή καταπόνηση των διατιθέμενων μέσων. Λόγω των ανωτέρω αποτελεί μονόδρομος, η επιτακτική ανάγκη για άμεση ενίσχυση, τόσο σε ικανό προσωπικό όσο και σε εξειδικευμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

– Έλλειψη Κρατητηρίων – Προσωρινών χώρων φύλαξης κρατουμένων. Η μη ύπαρξη κατάλληλων και ασφαλών χώρων κράτησης κρατουμένων που να καλύπτουν τις σχετικές προδιαγραφές αποτελεί μια μόνιμη «Δαμόκλειο σπάθη» πάνω από τα κεφάλια όλων των συναδέλφων καθώς και τροχοπέδη της Υπηρεσίας. Αφενός μεν απαιτείται περισσότερο προσωπικό για την φύλαξή και αφετέρου εκτίθεται μόνιμα και απρόκλητα τόσο η σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων συναδέλφων όσο και η επαγγελματική υπόσταση αυτών καθώς σε πεπραγμένα περιστατικά απόδρασης κρατουμένων ανά την επικράτεια δεν υπήρξε ποτέ επαρκής στήριξη – κάλυψη ούτε από την Διοίκηση ούτε από τις Εισαγγελικές Αρχές.

– Η πολυδιάσπαση των Γραφείων – Υπηρεσιών προς τους πολίτες του Κ.Λ.Αλεξ/πολης σε περισσότερα του ενός κτηρίων αποτελεί μόνιμο αγκάθι και πηγή ταλαιπωρίας τόσο της κοινής γνώμης και της εξυπηρέτησης των πολιτών όσο και της καταπόνησης – καθυστέρησης των ενασχολούμενων συναδέλφων.

– Παρά την εκ νομοθετήματος ίδρυση των Κ.Ε.Α. Αλεξ/πολης, ουδέποτε αυτά στελεχώθηκαν, αποτελώντας την παρούσα πιεστική χρονική περίοδο πέραν του δέοντος εμφανή και επιτακτική έλλειψη.

– Η υποστελέχωση και υπολειτουργία του Λιμενικού Φυλακίου Μάκρης, στην προ των θυρών αλώστε έναρξη της θερινής περιόδου, η οποία εποπτεύει τόσο το ομώνυμο λιμένα όσο και την πέριξ αυτού περιοχή, που αποτελεί ολοένα και αυξανόμενο πόλο έλξης επισκεπτών και χρηστών αυτού ενώ παράλληλα αποτελεί και σημαντική πηγή πιθανών έκνομων δραστηριοτήτων, μόνο δυσλειτουργία και προσαύξηση νέων δυσεπίλυτων προβλημάτων μπορεί να αποτελέσει.

– Ίδρυση και περιοδική έστω επάνδρωση Λιμενικού Φυλακίου στο Δέλτα του ποταμού Έβρου.

ΠΛΣ 739 & 150 (Κ.Λ.Αλεξ/πολης) – ΠΛΣ 164 (Υ/Χ Σαμοθράκης)

– Έλλειψη επαρκούς τόσο σε αριθμό όσο και κατ’ ειδικότητα προσωπικού, για την στελέχωση τουλάχιστον διπλών πληρωμάτων, προκειμένου ανταποκριθούν πλήρως και με ασφάλεια στην πλέον οξυμένη και συνεχώς διευρυνόμενη επιχειρησιακή δράση τους, όπως αυτή έχει πλέον διαμορφωθεί. Η αντιμετώπιση του κύματος της Λαθρομετανάστευσης και η προστασία των θαλάσσιων συνόρων, η μόνιμη και συνεχής ενασχόληση επί θεμάτων Αλιείας, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η έρευνα – διάσωση – προστασία του τουρισμού και του πολίτη, η πρόληψη και καταστολή παντοιοτρόπως αδικήματος καθώς και η συνεχής ανθρωπιστική τους προσφορά μέσω της μεταφοράς – διακομιδής ασθενών-τραυματιών, έχουν εξαντλήσει πλήρως το ενασχολούμενο προσωπικό, αφού τα ανωτέρω σκάφη είναι και τα μοναδικά που περιπολούν σε ολόκληρο το Θρακικό Πέλαγος, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Υ/Χ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Λόγω της εντατικοποίησης του προαναφερθέντος κύματος της Λαθρομετανάστευσης, το Υ/Χ Σαμοθράκης, όντας στο επίκεντρο της κρίσης, αντιμετωπίζει εδώ και καιρό λόγω υποστελέχωσης, αντικειμενική δυσκολία στην πλήρη και ασφαλή αντιμετώπιση των πλείστων σοβαρών και συνεχώς ανακυπτόντων προβλημάτων που επιβάλλεται να φέρει εις πέρας. Σε συνδυασμό δε με την υποστελέχωση τόσο σε αριθμό όσο και κατ’ ειδικότητα του ΠΛΣ 614 υπαγωγής του, μόνο χρόνια και καταστροφικά, τόσο για τους συναδέλφους όσο και για την ίδια την Υπηρεσία, προβλήματα μπορεί να προκαλέσει.

Λ/Σ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

– Η αναγκαιότητα εξεύρεσης λύσης, στο στεγαστικό πρόβλημα του Λιμενικού Σταθμού Μαρώνειας, είναι πλέον απόλυτα επιβεβλημένη σε έναν Λιμενικό Σταθμό που το έργο του δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν και η παρουσία του είναι επιβεβλημένη και καθοριστική τόσο λόγω της γεωγραφικής διαμόρφωσης της ακτογραμμής όσο και της δημογραφικής – πληθυσμιακής κατανομής.

– Η ανυπαρξία αξιόπιστου υπηρεσιακού οχήματος αποτελεί πλέον μόνιμη τροχοπέδη στις φιλότιμες προσπάθειες των συναδέλφων να ανταποκριθούν στα επιχειρησιακά τους καθήκοντα. Απαιτείται η προμήθεια νέου ή αξιόπιστου υπηρεσιακού οχήματος τύπου τζίπ καθώς το υπάρχον λόγω παλαιότητας και έλλειψης σχετικών κονδυλίων, χρήζει άμεσης απόσυρσης.

Υ/Χ ΛΑΓΟΣ

Στο Υ/Χ Λάγους, η υφιστάμενη επάνδρωση (υπηρετούν είκοσι (20) συνάδελφοι, δύο(2) εκ των οποίων δικαιολογημένα δεν δύνανται να συνεισφέρουν (άδεια κύησης, κατάσταση γραφείου)) επαρκεί μόλις οριακά για την εκτέλεση των διατεταγμένων και άκρως απαραίτητων υπηρεσιών φύλαξης-ασφάλειας, με αποτέλεσμα η εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας να στηρίζεται αποκλειστικά στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια του εναπομείναντος προσωπικού.

Λ/Σ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Η αναγκαιότητα προμήθειας περιπολικού σκάφους (φουσκωτού) στον Λιμενικό Σταθμό κρίνεται επιτακτική αφού τόσο η Αλιευτική δραστηριότητα αλλά πολύ περισσότερο η εξαιρετικά μεγάλη προσέλευση λουομένων στις εποπτεύουσες από τον Λ/Σ Φαναρίου παραλίες, εφιστούν ιδιαίτερη προσοχή και αυξημένη αστυνόμευση τόσο από ξηράς όσο και από θάλασσα.

Λ/Σ ΑΒΔΗΡΩΝ

Άμεση εξεύρεση κατάλληλου υπηρεσιακού οχήματος (τζιπ) αφού το υπάρχον λόγω παλαιότητας και έλλειψης σχετικών κονδυλίων, και παρά την άοκνη προσπάθεια των συναδέλφων δεν δύναται να ανταπεξέλθει στον προορισμό του και σε συνδυασμό με το εύρος της δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σταθμού Αβδήρων καθιστά επισφαλή την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr