Το AΣΕΠ στο Facebook ! Νέες υπηρεσίες για τους πολίτες

9 Οκτωβρίου 201021:54

facebookΣτην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης προχωρά ο ΑΣΕΠ προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας και ιδίως των νέων που απευθύνοται κατά κύριο λόγο στην ανεξάρτητη αρχή. Δεν πρόκειται για κάτι τολμηρό αλλά για το αυτονόητο.

Αν και ήδη το ΑΣΕΠ παρέχει αρκετές υπηρεσίες ηλεκτρονικά, έχοντας παρουσιάσει ικανοποιητική εξέλιξη, προχωρά παραπέρα και προγραμματίζει νέες υπηρεσίες που σκοπεύει να υλοποιήσει μέσω ΕΣΠΑ. Οι υπηρεσίες αυτές που τέθηκαν ήδη σε δημόσια διαβούλευση στο www.opengov.gr. είναι οι εξής:

1. Ηλεκτρονική ενημέρωση (προς πολίτες και φορείς) μέσα από RSS (Really Simple Syndication) και δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, LinkedIn κτλ.) για θέματα σχετικά με διαγωνισμούς, αποτελέσματα και θέσεις εργασίας.

2. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πιστοποίησης (προς πολίτες και φορείς) για τη δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου προσόντων και δεξιοτήτων, διαδικασία που θα καταστήσει εφικτή τη δημιουργία μητρώου υποψηφίων ΑΣΕΠ.

3. Υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων (από φορείς) για πλήρωση θέσεων που επιθυμούν να καλύψουν.

4. Υποβολή ηλεκτρονικών ενστάσεων (από πολίτες).

5. Εφαρμογή υπολογισμού της μοριοδότησης υποψηφίου βάσει των προσόντων του διαθέσιμη κατά την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής του στους διαγωνισμούς. Έτσι, ο υποψήφιος θα γνωρίζει πόσα μόρια συγκεντρώνει τη στιγμή ήδη που υποβάλει την αίτησή του.

6. Επέκταση της ήδη παρεχόμενης ηλεκτρονικής ενημέρωσης (προς πολίτες και φορείς) με αποστολή εξατομικευμένων sms για θέματα σχετικά με διαγωνισμούς, αποτελέσματα και θέσεις εργασίας.

7. Ηλεκτρονική καταγραφή της πορείας εξέλιξης των διαγωνισμών και προβολή της στο διαδίκτυο με σκοπό οι πολίτες και φορείς να είναι διαρκώς ενήμεροι. Περαιτέρω εξατομίκευση αυτής της υπηρεσίας με παροχή στους πιστοποιημένους χρήστες της δυνατότητας να παρακολουθούν μέσα από το προφίλ τους την πορεία των αιτήσεων που έχουν υποβάλει και να ενημερώνονται σχετικά.

8. Ειδική έκδοση portal για κινητές (mobile) συσκευές (προς πολίτες και φορείς) με σκοπό την αξιοποίηση των κινητών τηλεφώνων ως ενός επιπλέον καναλιού ενημέρωσης προς πολίτες και φορείς.

9. Ειδική έκδοση portal για άτομα με αναπηρία (ΑΜεΑ) με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των ΑΜεΑ.

10. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ψηφιοποίησης εγγράφων (προς πολίτες) για την υποβολή διάφορων αιτημάτων ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να μην είναι απαραίτητη η ταχυδρομική αποστολή δικαιολογητικών κάθε φορά αλλά μόνο όταν υπάρχει κάποια αλλαγή.

11. Έξυπνες ηλεκτρονικές αιτήσεις (προς πολίτες και φορείς) με αξιοποίηση των δεδομένων που έχουν ήδη πιστοποιηθεί και εμφανίζονται στο προφίλ του πιστοποιημένου χρήστη. Η υπηρεσία θα παρέχεται για όλους τους τύπους διαγωνισμών, για αιτήματα πλήρωσης θέσεων (π.χ., εποχικού προσωπικού), για κυλιόμενους πίνακες, για υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας.

12. Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για διαγωνισμούς φορέων (Εποχικό, Μερική, Συμβάσεων έργου), έκδοση αποτελεσμάτων για αυτούς τους διαγωνισμούς από το μηχανογραφικό σύστημα του ΑΣΕΠ και ανάρτησή τους στο portal.

13. Ενίσχυση του γραφείου εξυπηρέτησης κοινού του ΑΣΕΠ και ενοποιημένη επικοινωνία (προς πολίτες και φορείς) με τη χρήση σύγχρονου μηχανισμού Helpdesk (IVR, CRM, CTI κτλ.).

14. Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της πύλης του ΕΡΜΗ μεταξύ ΑΣΕΠ και άλλων φορέων που θα θέλουν να δια-λειτουργήσουν για την ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών-δικαιολογητικών (όπως, π.χ., τα πτυχία των υποψηφίων σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ).

15. Υποστήριξη ηλεκτρονικού παραβόλου με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών.

16. Ηλεκτρονική προβολή γραπτών στο προφίλ των πιστοποιημένων υποψηφίων, από γραπτούς διαγωνισμούς στους οποίους έλαβαν μέρος.

17. Συνολική κατάργηση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ σε μορφή excel (.xls) και παροχή σε πολίτες και φορείς ηλεκτρονικής πρόσβασης στα αποτελέσματα αυτά μέσω δυναμικής αναζήτησης.

18. Δυνατότητα επεξεργασίας των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκτός διαδικτύου (off-line) έτσι ώστε να μην είναι υποχρεωτική η συνεχής σύνδεση στο Internet από πολίτες και φορείς.

19. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αποφάσεων ΑΣΕΠ, διαθέσιμη σε πολίτες και φορείς για εύκολη αναζήτηση των τελικών νομικών αποφάσεων που παράγει το ΑΣΕΠ.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr