Η ρυθμιστική διάταξη του Δασάρχη για την κυνηγετική περίοδο που ξεκινά. Αναλυτικός χάρτης με τα καταφύγια

15 Αυγούστου 201313:03

Την Τρίτη 12-8 εξέδωσε ο Δασάρχης Ξάνθης Χρήστος Μήλιος, την ρυθμιστική διάταξη θήρας για την κυνηγετική περίοδο που ξεκινά στις 20-8-13 και λήγει στις 28-2-14.  (Για αναλυτικό χάρτη με τα καταφύγια κάνετε κλικ εδώ)

Η απόφαση αναφέρει;

 

 1. Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες του κυνηγιού τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κυνηγός στην ημερήσια έξοδο του, αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα «ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

 

 1. Το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι (10) κυνηγών , με δικαίωμα θήρευσης μέχρι τεσσάρων (4) αγριόχοιρων κατά ομάδα και ημερήσια έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής αναπαραγωγής του αγριόχοιρου απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη την χώρα του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές  ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων.
 2. Την χρησιμοποίηση σκύλου δίωξης για άσκηση κυνηγίου κατά το χρονικό διάστημα από 15-09-2013 μέχρι 20-1-2014, τρεις μέρες την εβδομάδα ,Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή, δηλαδή μόνο τις ημέρες που επιτρέπεται το κυνήγι του Λαγού και του Αγριόχοιρου.
 3. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2013 μέχρι 20.1.2014 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.1.2014 μέχρι 28.2.2014 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.

 

 1. Την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων αποκλειστικά και μόνο στον περιορισμένο χώρο εκγύμνασης όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την υπ΄αριθμ. 2511/06-07-2000 απόφαση Δασάρχη Ξάνθης

 

 

Β΄ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΜΕ

 

 1. Το κυνήγι όλων των θηραμάτων μέσα στα Καταφύγια Άγριας ζωής α) Λίμνης Βιστωνίδας-Πόρτο-Λάγους, β) Ντομούζ Ορμάν (χοιροδάσος), γ) Κοτζά Ορμάν-Νέστου, δ) Φιλίων-Σημάντρων-Ρύμης ε) Παναγίας Καλαμούς-Ταξιαρχών και στ) Δρυμού.
 2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
 3. Σε όλες τις περιοχές όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με το άρθρο 6 της 414985/29-11-85   (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85) κοινής υπουργικής απόφασης.
 4. Το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
 5. Το κυνήγι όσων ειδών πουλιών δεν αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα
 6. Το κυνήγι με καρτέρι στις πηγές, δια της παρακολουθήσεως των ιχνών στο χιόνι καθώς και την χρησιμοποίηση βοηθού που φέρει όπλο χωρίς άδεια κυνηγιού.
 7. Το κυνήγι μισή ώρα μετά την δύση του ηλίου και μίση ώρα πριν από την ανατολή του ηλίου.
 8. Το κυνήγι σε ακτίνα 250 μ. από οικισμούς και 100 μ. από μεμονωμένες κατοικίες.
 9. Το κυνήγι χωρίς συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, νομέα, ή μισθωτή.

¨       Μέσα  σε αμπελώνες από την έναρξη της περιόδου θήρας μέχρι λήξεως του Τρυγητού.

¨       Μέσα σε αθέριστους λειμώνες.

¨       Μέσα σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, οπωρώνες από την ανθοφορία μέχρι την συγκομιδή των καρπών.

¨       Μέσα σε περιφραγμένες με συνεχή αδιαπέραστο και ανυπέρβλητο φράκτη ύψους 1,50 μέτρων, ιδιόκτητες εκτάσεις.

 1. Το κυνήγι σε ζώνη  πλάτους 500 μέτρων κατά μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής και ζώνη πλάτους 300μ. από τις ακτές.
 2. Το κυνήγι με σκόπευση πτηνών που κάθονται σε τηλεγραφικούς στύλους, τηλεγραφικά καλώδια και λοιπά έργα.
 3. Την αγοραπωλησία όλων των φονευθέντων θηρεύσιμων θηραμάτων, εκτός εκείνων που προέρχονται από εκτροφεία (Δημόσια ή Ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, ή από το εξωτερικό, εφ όσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες.
 4. Τη χρησιμοποίηση ή χρήση, για την άσκηση θήρας, των ειδών της αγρίας πανίδας:

v  Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων για θήρα σε λίμνες, ποταμούς, ελώδεις εκτάσεις καθώς και σε θαλάσσιες περιοχές σε ακτίνα 300 μέτρων από τις ακτές.

v  Μηχανοκίνητων πλωτών μέσων σε ανοιχτή θάλασσα που αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 18 χιλ την ώρα.

v  οποιασδήποτε κατηγόριας χερσαίου μηχανοκίνητου μέσου από το οποίο ασκείται θήρα, η μεταφορά με αυτά κυνηγετικών οπλών που δεν είναι μέσα σε κλειστή θήκη τους καθώς και η χρήση των προβολέων τους για εντοπισμό ή ακινητοποίηση του θηράματος.

v  Αεροσκαφών για άσκηση θήρας μέσα από αυτά.

v  Ελαστικής σφεντονάς, θηλειών από οποιοδήποτε υλικό, ιξού, αγκιστριών, ομοιωμάτων, ζωντανών κραχτών ηχοπαραγωγών συσκευών με μιμητικές φωνές πουλιών, ηλεκτρικών συσκευών προσέλκυσης των πουλιών, εξαρτήματα κυνηγετικών όπλων για νυχτερινή σκόπευση, κυνηγετικών όπλων με στόχαστρο που φωσφορίζει, κάθε είδους προβολέων, καθρεπτών, δικτύων, εκρηκτικών, μηχανισμών ηλεκτροπληξίας, δολωμάτων με τοξικές ή αναισθητικές ουσίες, κάθε μορφής παγίδων για πουλιά με σκοπό την προσέλκυση, νάρκωση σύλληψη ή θανάτωση των πτερωτών θηραμάτων..

11   Την άσκηση γενικά της θήρας από μηχανοκίνητα μέσα και την μεταφορά με αυτά κυνηγετικών όπλων εάν δεν είναι λυμένα ή μέσα σε θήκη καθώς και την χρησιμοποίηση προβολέων  και ελκυστικών Φώτων.

12   Την χωρίς άδεια της Δασικής ή Αστυνομικής Αρχής μεταφορά κυνηγετικών όπλων σε υπαίθριους τόπους κατά την περίοδο που απαγορεύεται το κυνήγι κατά δε το χρόνο της κυνηγετικής περιόδου χωρίς άδεια θήρας.

13   Τη διάβαση με κυνηγετικό όπλο από απαγορευμένες στη θήρα εκτάσεις εκτός αν το όπλο είναι λυμένο. Εκτός των ανωτέρω περιορισμών και απαγορεύσεων ισχύουν και οι υπόλοιπες διατάξεις περί θήρας της Δασικής Νομοθεσίας.

14   Το κυνήγι στους αρχαιολογικούς χώρους ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργείου πολιτισμού.

15   Το κυνήγι του είδους ασπρομέτωπη χήνα (Anser albifrons) στις Ζώνες ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) των υγροτόπων Δέλτα Νέστου, Λίμνης Βιστονίδας-Πόρτο Λάγος

 

Γ΄

 

Κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριόχοιρου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας) ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Εκτός των πιο πάνω περιορισμών και απαγορεύσεων ισχύουν και όλες οι περί θήρας διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Οι παραβάτες της διάταξης αυτής τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των περί θήρας Νόμων και Διατάξεων.

Την εφαρμογή της παρούσας, που ισχύει από 20-8-13 μέχρι 28-2-14, αναθέτουμε στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής Αστυνομίας, τους φύλακες θήρας της Ομοσπονδιακής  Θηροφυλακής και των Κυνηγετικών Συλλόγο καθώς και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Μετά την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει κάθε προγενέστερη όμοια.

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

 

 

α/α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ 1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ ΚΥΝΗΓΟ ΕΞΟΔΟ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:
1 Αγριοκούνελο                                                                    (   (Oryctolagus cuniculus) 20/8-14/9 15/9-10/3

Όλες

Χωρίς περιορισμό

2 Λαγός (Lepus europaeus) 15/9-10/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

1

3 Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9-20/1

Τετ-Σαβ-Κυρ

4 κατά ομάδα

4 Αλεπού (Vulpes vulpes) 15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

5 Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

    ΠΟΥΛΙΑ:

α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α.

1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8-14/9 15/9-10/2

Όλες

10

2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8-14/9 15/9-20/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8-14/9 15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8-14/9 15/9-28/2

Όλες

12

5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8-14/9 15/9-28/2

Όλες

12

6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8-14/9 15/9-28/2

Όλες

7. Δενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8-14/9 15/9-20/2

Όλες

25 (Συνολικά

8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8-14/9 15/9-28/2

Όλες

Από όλα τα είδη)

9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8-14/9 15/9-28/2

Όλες

10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8-14/9 15/9-20/2

Όλες

11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8-14/9 15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8-14/9 15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8-14/9 15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8-14/9 15/9-28/2

Όλες

Χωρίς περιορισμό

15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9-28/2

Όλες

10

16. Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 01/10-15/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

2

17. Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris chucar) 1/10-15/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

4

18. Κυνηγετικός Φασιανός (Phasianus colchicus) 15/9-31/12

Τετ-Σαβ-Κυρ

1

ΠΟΥΛΙΑ:β) Υδρόβια και παρυδάτια
1. Σφυριχτάρι (Anas Penelope) 15/9-10/2

Όλες

2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9-31/1

Όλες

3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrynchos) 15/9-31/1

Όλες

4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9-10/2

Όλες

5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9-10/2

Όλες

12 (Συνολικά

6. Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata) 15/9-10/2

Όλες

από όλα τα είδη)

7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9-31/1

Όλες

8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9-10/2

Όλες

9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9-10/2

Όλες

10. Φλυαρόπαπια (Anas strepera) 15/9-31/1

Όλες

11. Ασπρομετωπόχηνα (Anser albifrons) 15/9-10/2

Όλες

12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9-10/2

Όλες

10

13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9-10/2

Όλες

10

14. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9-31/1

Όλες

10

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του  Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985.
 

ΖΩΝΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟΔΗΜΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ

  Η περιοχή η οποία περικλείεται από την Εθνική οδό Τοξοτών – Ξάνθης – Ιάσμου, τα όρια Ν. Ροδόπης, θάλασσα και τα όρια Ν. Καβάλας

Kαταφύγια Άγριας Ζωής περιοχής Δασαρχείου Ξάνθης

1. “Ντομούν Ορμάν”

 

ΒΟΡΕΙΑ: Με αγροτικό δρόμο Μέλισσας- Γκιώνας μέχρι διασταύρωση Δημοσίας οδούς Αβδήρων-Πεζούλας-Ξάνθης.

ΝΟΤΙΑ: Με τάφρο Τσάμουρλου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Με δημόσιο δρόμο από χωριό Πεζούλα-Άβδηρα-Μυρωδάτο μέχρι τάφρο Τσάμουρλου.

ΔΥΤΙΚΑ: Με δημόσιο δρόμο Μέλισσας-Μαγγάνων μέχρι τάφρο Τσάμουρλου.

 

2. Φυλίων – Σημάντρων – Ρύμης

 

ΒΟΡΕΙΑ: Οι νότιες παρυφές του χωριού Ρύμης μέχρι που συναντούν τα ρέματα των Φιλίων και των Σημάντρων.

ΝΟΤΙΑ: Τμήμα του Εθνικού δρόμου Ξάνθης – Ιάσμου που περιλαμβάνεται ενδιάμεσα των αφετηριών των δρόμων Φιλίων και Σημάντρων.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Από αφετηρία δρόμου Σημάντρων μέχρι συνάντησης του ρέματος Σημάντρων, το οποίο ακολουθεί μέχρι του ύψους των νοτίων παρυφών του οικισμού Ρύμης, οπότε και στρέφεται δυτικά.

ΔΥΤΙΚΑ: Από αφετηρία δρόμου Φιλίων, τον οποίο και ακολουθεί μέχρι συνάντησης του ρέματος Φιλίων, το οποίο και πάλι ακολουθεί μέχρι του ύψους των νοτίων παρυφών Οικισμού Ρύμης οπότε στρέφεται Ανατολικά.

 

3. “Δ Ρ Υ Μ Ο Υ”

ΒΟΡΕΙΑ:Από τη θέση Μαύρη Πέτρας (υψ. 1586μ.) με κατεύθυνση Β.Α. μέχρι τη θέση «Μαλλιά», στη συνέχεια στη θέση «Σταυρωτόν» στην οριογραμμή των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων, την οποία ακολουθεί μέχρι την κορυφή «Γυφτόκαστρο» (υψ. 1827μ.). Μετά με κατεύθυνση Ν.Α. φθάνει στη θέση»Θερμό» ακολουθώντας την οριογραμμή των συνόρων. Από εκεί με κατεύθυνση Β ακολουθώντας τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα φθάνει στη θέση «Πέτρα»και συνεχίζει μέχρι τη θέση «Κεφαλοχώρι».Στη συνέχεια ακολουθώντας τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα φθάνει στη θέση «Πέρτα» και συνεχίζει μέχρι τη θέση «Κεφαλοχώρι». Στη συνέχεια ακολουθώντας την οριογραμμή των συνόρων με κατεύθυνση Α-ΝΑ φθάνει μέχρι την περιοχή ‘Μακρόκαμπος» (υψ. 1230μ.)

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ :  Στη συνέχεια με κατεύθυνση Ν.Δ. συναντά το ρέμα Λάγκις, διέρχεται από την περιοχή «Κεβρήνη» με την κατεύθυνση μέχρι την ισοϋψή των 820μ. την οποία ακολουθεί με Νότια κατεύθυνση και δια μέσου μικρορέματος φθάνει στη θέση «Καλλία». Από εδώ με κατεύθυνση Ν-ΝΑ ακολουθεί τον ένα κλάδο του Ρ. Καλλιδονία μέχρι τη συμβολή  του δευτέρου κλάδου. Στη συνέχεια με κατεύθυνση Νότια φθάνει στο διαχωριστικό υδροκρίτη των λεκανών Ρ. Καλλιδονία και Ρ. Μακρονερίου (ισοϋψή 1100μ.) από όπου με κατεύθυνση Α καταλήγει στην περιοχή «Κλάδιε» (ισοϋψή 900μ). Στη συνέχεια με κατεύθυνση Ν φθάνει στη θέση «Βέργα» ( ισοϋψή 1040μ.) απ’ όπου με κατεύθυνση  Α κατηφορίζει λοφοσειρά και φθάνει στη θέση «Κοίλη» (ισοϋψή 760μ.) και απ΄ εδώ, με κατεύθυνση Ν-ΝΔ ακολουθώντας ρέμα καταλήγει στη θέση «Μουρατιέ» (υψ. 1300μ.). Από εκεί με κατεύθυνση την ίδια διέρχεται το Ρ. Κούλας στην ισοϋψή 860μ. για να φθάσει στην περιοχή «Γκεμβέκο» (ισοϋψή 1200μ.) απ΄ όπου με κατεύθυνση την ίδια διέρχεται το Ρ. Κούλας (ισοϋψή 860μ.) για να φθάσει στην περιοχή «Γκεμβέκο» (ισοϋψή 1200μ.)
ΝΟΤΙΑ  : Στη συνέχεια, με κατεύθυνση Δ ακολουθεί ράχη μέχρι την ισοϋψή των 980μ. όπου αλλάζει κατεύθυνση γίνεται ΒΔ διέρχεται τον ανατολικό κλάδο του Ρ.Καπίνιτσα και καταλήγει στην περιοχή «Ανηφόρι» (ισοϋψή 1100μ.). Στη συνέχεια με κατεύθυνση Ν-ΝΔ κατηφορίζει μέχρι την ισοϋψή των 980μ., απ΄ όπου με κατεύθυνση Δ-ΒΔ περνά τον δυτικό κλάδο του Ρ.Καπίνιτσα και στην ισοϋψή των 920μ. με κατεύθυνση Β ανέρχεται την ράχη «Ανηφόρι» μέχρι την ισοϋψή των 1200μ. Στη συνέχεια με κατεύθυνση Δυτική κόβει το Ρέμα Τίσο, σε υψόμετρο 850μ. περίπου , απ΄ όπου με κατεύθυνση Β-ΒΔ ανηφορίζει την ράχη «Κοιλάδα», φθάνει στην περιοχή «Ιππαρχία» και με κατεύθυνση Δ-ΒΔ ακολουθεί ράχη που καταλήγει στην συμβολή των δύο ισχυρών συμβαλλόντων του Ρ.Κούπε (υψομετρική 900μ.). Στη συνέχεια προχωράει για λίγο μέσα από τον Δεύτερο (Δυτικό) συμβάλλοντα του ρεύματος αυτού, απ΄ όπου κινείται Β.Δ. στη ράχη «Μαυρόκαμπος» φθάνει στο δασικό δρόμο «Γυφτοκάστρου», με κατεύθυνση Β-ΝΔ ακολουθεί το δρόμο αυτό μέχρι τη διασταύρωση του με τους δρόμους «Ασβεστοπούλου – Δασικού Χωριού Ερύμανθου». Στη συνέχεια ακολουθεί το δρόμο προς το «Δασικό Χωριό» μέχρι τη διασταύρωση των δασικών δρόμων «Κερασοχωρίου- Στενοποτάμου» μέχρι την διασταύρωση του κεντρικού δρόμου «Λυκοδρομίου – Ερυμάνθου» ( υψομ. 1200μ.) με τον δρόμο προς «Λειβαδίτη». Στη συνέχεια με κατεύθυνση Δυτική ακολουθεί τον πιο πάνω δρόμο προς «Λειβαδίτη» μέχρι τις Βόρειες παρυφές του οικισμού Λειβαδίτη.
ΔΥΤΙΚΑ: Από τις βόρειες παρυφές του οικισμού Λειβαδίτη ακολουθεί τον δρόμο των παλιών νεκροταφείων με κατεύθυνση βόρεια μέχρι την υψομετρική θέση 1117μ. Στη συνέχεια με κατεύθυνση Β τέμνει το Ρ. Βαθύρεμα (υψόμετρο 800μ.) το οποίο παρακολουθεί μέχρι την συμβολή του ρεύματος Μυλοποτάμου. Στη συνέχεια με κατεύθυνση ΒΔ και ακολουθώντας συμβάλλοντα του Βαθυρέματος καταλήγει στη θέση «Παλαιοχώρι» (υψ.1275μ.), όπου και ο δασικός δρόμος Παλαιοχωρίου.. Με κατεύθυνση ΒΔ κόβει το ρέμα Μελόρεμα και καταλήγει στην αφετηρία του βόρειου ορίου, δηλ. στη θέση «Μαύρη Πέτρα» (υψ. 1586μ.) όπου και η αφετηρία.

4. “ΚΟΤΖΑ ΟΡΜΑΝ – ΝΕΣΤΟΥ”

ΔΥΤΙΚΑ: Αρχίζει μέσα από τη θάλασσα σε απόσταση 300μ. από τον αιγιαλό, δυτικά από τις εκβολές του ποταμού Νέστου σε απόσταση 3500 μέτρα, όπου είναι η παλιά κοίτη. Με κατεύθυνση βόρεια ακολουθεί την παλαιά κοίτη του ποταμού Νέστου μέχρις ότου συναντά την τάφρο IV/II και από εκεί διερχόμενη από τα κανάλια :Ε.4-3.Θ, Ε.4-3.Η, Ε.4-3.Ζ, Ε.4-3.Ε, Ε.4-3.Δ, Ε.4-3.Γ της τάφρου IV/9 και από τα κανάλια       Ε.4-2.Δ, Ε.4-2.Γ, Ε.4-2.Β της τάφρου IV/92 καναλιών Ε4-Ε1, Ε4-ΙΕ, Ε4-ΙΔ, Ε4-ΙΓ, Ε4-ΙΒ, Ε4-Ια, Ε2-Ια καταλήγει ση διώρυγα Ε, όπου και η υδροληψία του καναλιού 2/Ια.Από εκεί ακολουθεί τη διώρυγα Β μέχρι την υδροληψία (θέση Καρακατσάνικα) όπου και το 18ο χιλ. του δεξιού αναχώματος του ποταμού Νέστου και από εκεί ακολουθεί το δεξιό ανάχωμα του ποταμού Νέστου μέχρις ότου συναντά τον Εθνικό δρόμο Καβάλας-Ξάνθης

ΒΟΡΕΙΑ:Με βορειοανατολική κατεύθυνση ακολουθεί τον Εθνικό δρόμο Καβάλας – Ξάνθης μέχρις ότου συνάντησα τη γέφυρα του ποταμού Νέστου (Γέφυρα Τοξοτών)

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Από την γέφυρα του ποταμού Νέστου (γέφυρα Τοξοτών) με κατεύθυνση νοτιοανατολική, ακολουθεί την αριστερά προσαγωγό (αρδευτική τάφρο) μέχρι το σημείο όπου αυτή συναντά το αριστερό ανάχωμα του ποταμού Νέστου. Από εκεί με νότια κατεύθυνση ακολουθεί νοητή ευθεία προχωρώντας παράλληλα και σε απόσταση 100 μέτρα εξωτερικά του αριστερού αναχώματος του ποταμού Νέστου μέχρι το χιλιομετρικό σημείο 5700 μέτρα, από τα μαντριά του Ρόϊδου.  Από το χλμ  σημείο 5700μ. ακολουθεί την περίφραξη του αριστερού δάσους Κοτζά Ορμάν Νέστου, η οποία περιβάλλοντας το δάσος από Βόρεια. Ανατολικά και Δυτικά επανέρχεται στο αριστερό ανάχωμα, όπου το χλμ σημείο 2700μ. Από αυτή τη χλμ θέση των 2700μ. στο ύψος των «Μαντριών Καραμιχάλη» κινείται με κατεύθυνση τον οικισμό Ζηλωτής σε ευθεία γραμμή. Στη συνέχεια ακολουθεί τον δρόμο της «Ξηρομάνας» μέχρι την κεντρική πύλη του ραδιοσταθμού, όπου συνεχίζει ακολουθώντας περίφραξη των εγκαταστάσεων του ραδιοσταθμού μέχρι τον δρόμο προς την παραλία του οικισμού Δασοχωρίου και καταλήγει στον αιγιαλό με νοητή προέκταση 30μ. μέσα στη θάλασσα.

ΝΟΤΙΑ:Από το τέλος του ανατολικού ορίου, η οριογραμμή με δυτική κατεύθυνση κινείται εντός της θαλάσσης σε απόσταση 300μ. από τον αιγιαλό, μέχρι ότου συναντά την παλιά κοίτη (δυτικά από τις εκβολές του ποταμού Νέστου) όπου η αφετηρία.

 

 

5. “ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΛΑΓΟΥΣ”

 

ΔΥΤΙΚΑ: Ο δρόμος προς την παραλία της Μάνδρας και 100μ. αριστερά του δρόμου, με νοητή προέκταση 300μ. μέσα στη θάλασσα. Με κατεύθυνση ΒΔ το όριο κινείται περιμετρικά της λίμνης Λαφρούδας και σε απόσταση 100μ. από την όχθη, συνεχίζει με την ίδια κατεύθυνση μέχρι την βόρεια όχθη της λίμνης Λάφρης, παραμένοντας σε απόσταση 100μ. από την λίμνη. Στη συνέχεια με κατεύθυνση ΒΑ συνεχίζει μέχρι τις «Αλυκές» αφήνοντας απ’ έξω το λόφο «Πύργος».Στη συνέχεια προχωρώντας σε απόσταση 100μ. από τις «Αλυκές» τέμνει τον Εθνικό δρόμο «Κουτσού-Πόρτο Λάγος» και παραμένοντας σε απόσταση 100μ. από την όχθη της λίμνης Βιστωνίδας, καταλήγει στο εκκλησάκι της Αγ. Παρασκευής. Με κατεύθυνση ΒΔ και απόσταση 100μ. από το όριο συναντά την οριογραμμή των Νομών Ξάνθης-Ροδόπης, περιοχής «Ηρακλής».

ΒΟΡΕΙΑ: Το όριο παρακολουθεί την οριογραμμή των δύο Νομών και με κατεύθυνση ΝΑ εντός της λίμνης, καταλήγει στον Εθνικό δρόμο Ξάνθης-Κομοτηνής.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Ακολουθώντας τα όρια των Νομών το όριο καταλήγει στον αιγιαλό και προεκτείνεται νοητά 300μ. μέσα στη θάλασσα.

ΝΟΤΙΑ: Στη συνέχεια κινείται εντός της θάλασσας σε απόσταση 300μ. από τον αιγιαλό μέχρι να συναντήσει το όριο δυτικά, όπου και η αφετηρία.

 

 

6. “ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΛΑΜΟΥΣ-ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ”

 

ΒΟΡΕΙΑ: Από την αρχή του χειμάρρου Κιμμερίων, με κατεύθυνση δυτική, ακολουθεί τα όρια των αναδασώσεων (ύψομ.425μ.), συναντά την οδό Ξάνθης-Εχίνου στο 5,50χλμ, στρέφεται Νότια έως το 4,5χλμ. της ίδιας οδού. Στη συνέχεις, από την πάνω θέση ακολουθεί με Δυτική πορεία και φθάνει στον αυχένα του οικισμού Μακαρίου.

ΔΥΤΙΚΑ : Από τον αυχένα του οικισμού Μακαρίου και με κατεύθυνση ΝΔ συναντά το ρέμα Λίγκος, συνεχίζει ακολουθώντας το ρέμα Λίγκος με κατεύθυνση ΝΔ μέχρι τις παρυφές του οικισμού Χρύσας και την αρχή του Νότιου ορίου.

ΝΟΤΙΑ:  Από το ρέμα Λίγκος, πάνω από τον οικισμό της Χρύσας συνεχίζει ακολουθώντας τις παρυφές της πόλης της Ξάνθης (σε απόσταση που καθορίζεται από τη Δασική Νομοθεσία) συναντά το δρόμο Ξάνθης-Σταυρούπολης πάνω από το παλιό Νοσοκομείο της Ξάνθης. Στη συνέχεια με κατεύθυνση Ανατολική διέρχεται τον χείμαρρο Κόσυνθο και ακολουθεί την οδό Ξάνθης-Κιμμερίων μέχρι που συναντά το χείμαρρο Κιμμερίων.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Από τη διασταύρωση της οδούς Ξάνθης-Κιμμερίων και κατεύθυνση Βόρεια, ακολουθεί την κοίτη του χειμάρρου , μέχρι το τέρμα των αναδασώσεων, όπου και η αφετηρία.

 

 

 

 

 

 

Συνοδεύει την  24/2013 Δ.Ρ.Δ θήρας Δασαρχείου Ξάνθης

 

 

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ  Ν. ΞΑΝΘΗΣ

 

 

ΑΒΔΗΡΑ

Αρχαιολογικός χώρος Αβδήρων (ΦΕΚ 409/β/7-7-65 και ΦΕΚ 305/τΒ/31-5-83)

 

ΒΑΦΕΙΚΑ

Κόσυνθος. Μέσα στην κοίτη του ποταμού υπάρχει νεκροταφείο Εποχής σιδήρου (8ος

αι π.Χ) καθώς αι κεραμική πρώιμης εποχής  χαλκού και κλασικών-ελληνιστικών χρόνων(4ος-3ος αϊ χ).

 

ΓΕΝΙΣΕΑ

Οικισμός Κουτσό Πρώην τσιφλίκι Μεμετάκη. Ελληνιστικός οικισμός πιθανόν η Βεργέπολις .Ρωμαϊκοί τάφοι.(ΦΕΚ 731/Β/30/-8-1979).

 

ΓΕΡΑΚΑΣ

1.Υψωμα Νεροπλαγιά. Φρουριακός περίβολος.(ΦΕΚ 815/Β/25-12-1990 και ΦΕΚ 158/Β/21-3-1991).

2.Οικισμος Μακαριο. Ύψωμα Προφήτης Ηλιας, Φρουριακός περίβολος.(ΦΕΚ 73/Β/30-8-1979).

3.Σεβρη-τεπε.Τμημα αρχαίου φρουρίου.

 

ΓΚΙΩΝΑ

1.Μαυρη Αγορά(πρώην καρά Παζάρι).Βραχώδης έκταση με επιφανειακή κεραμικοί.

2.Μεγαλοσ Λόφος(ΚότζαΤεπέ).Ύψωμα διάσπαρτο με βράχους στους οποίους διακρίνονται αραιά λαξεύματα.

 

ΓΟΡΓΟΝΑ

Τσουκα. Ιχνη από αρχαίο κτίσμα.

 

ΔΑΦΝΗ

Οικισμός Μάγγανα θέση Αι Γιώργης. Ταφικός  τύμβος.

 

ΔΑΦΝΩΝΑΣ

1.Υψωμα Καρσί Μπαγλαρ φρουριακός περίβολος.

2.Μουργκανα φρουριακός περίβολος.

 

ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ

Τούμπα. Νεολιθικός οικισμός και εγκατάσταση κλασικών-ελληνιστικών χρόνων.

(ΦΕΚ743/4-6-1976).

 

ΕΞΟΧΗ

Οικισμός ν. Αμισσός .Ύψωμα  Γαλάζια Κορυφή. Εγκατάσταση κλασικών-ελληνιστικών χρόνων.(ΦΕΚ42/Β/23-1-1989).

 

ΕΧΙΝΟΣ

Ύψωμα Ιγκριμπικ. Φρουριακός περίβολος.

 

ΘΕΡΜΕΣ

1.Α. άκρο του οικισμού Θέρμες. Ανάγλυφο Μίθρα Ταυροκτόνου(ΦΕΚ731/Β/30-8-1979).

2.Υψωμα Στήθωμα πρώην (Γκραντιστε) ΒΑ του α οικισμού του χωριού Θέρμες.

Φρουριακός περίβολος (ΦΕΚ 731/Β/30-8-1979).

 

ΙΩΝΙΚΟ

Οικισμός Καλύβα. Καλές. Φρούριο του 4ου αι πΧ με διάρκεια ζωής μέχρι τον 6ο αι μΧ.

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Μέλαν τεπε. Ασβεστόκτιστο κάστρο.

 

ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ

Αμπαρ Καγια. Ασβεστόκτιστος περίβολος.

 

 

ΚΙΜΜΕΡΙΑ

1.Υψωμα Καλές Φρουριακός περίβολος.(ΦΕΚ 731/Β/30-8-1979).Στη κορυφή του υψώματος υπάρχει Επίσης μικρό κτίσμα ενώ στον αυχένα που βρίσκεται στα Β δυο τετράπλευρα κτίσματα.

2.Μπαρακα.Στη Ν πλευρά του λόφου διακρίνονται κτίσματα.

3.ΤουμπεςΝΔ του χωριού βρίσκονται τέσσερις ταφικοί τύμβοι.

4.Υδραγωγειο.Ταφικος Τύμβος.

 

ΚΟΜΝΗΝΑ

1.Μαγκοβα Μακεδονικός τάφος.(ΦΕΚ 731/Β/30-8-1979).

2.Μυτικας Οικισμός  ελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων (ΦΕΚ 468/Β/10-8-1981).

3.Εξοχη.Βυζαντινο φρούριο.

 

ΚΡΙΟΣ

Καλές. Ελλειψοειδής περίβολος.

 

ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑ

1.Υψωμα ζαρκάδια κορυφή Καλές Φρουριακός περίβολος (ΦΕΚ 731/ΤΒ/30-8-79)

2.Κουλακλι-τεπε προϊστορικός περίβολος.

3.Υψωμα Τσαλνταρ-τεπε. Οικισμός από κυκλικά και τετράπλευρα κτίσματα.

 

ΜΑΓΙΚΟ

Αφράτη. Οικισμός ελληνιστικών χρόνων.

 

ΜΑΚΑΡΙΟ

Σου Κεντικ. Φρουριακός περίβολος.

 

ΜΑΝΔΡΑ

ΝΔ πλευρά της λίμνης Λαφρούδας. Οικισμός νεολιθικής εποχής (ΦΕΚ 468/Β/10-8-1981).

2.Πετρολοφος (πρώην Τας Τεπέ).Αρχαία λατομεία πωρόλιθου. Κτίσματα 4ου αι πΧ.

3.Αναβρα.Αφθονη κεραμικής ύστερης νεολιθικής ύστερης εποχής χαλκού κλασική ελληνιστική και βυζαντινή σε τέσσερα διαφορετικά σημεία.

4.Κιρμαδες.Κτισμα του 4ου αι πΧ.

5.Προφητης Ηλίας. Ταφικός τύμβος και ίχνη από λατομεία πωρόλιθου.

6.Χοιροδασος.Χερσα έκταση αρ.557.Κτισμα του 4ου αι π.Χ.

7.Χοιροδασος.Ταφικος τύμβος Ανατολικά από τη χέρσα έκταση αρ.557.

8.Ταρταρ Τσαιρ.Ταφικός τύμβος.

 

ΜΕΛΙΣΣΑ

1.Βουνο (πρώην Τας Τεπέ) και καπνοχώραφα. Νεολιθικός οικισμός και οικισμός Ελληνιστικών χρόνων (ΦΕΚ 661/Β/17-5-1976).

2.Λασποτοπος.Οικισμος ελληνιστικών χρόνων.(ΦΕΚ 661/Β/7-5-1976).

 

ΜΥΡΤΟΥΣΑ

Χιονοβούνι. Φρουριακός Περίβολος.

 

ΜΥΡΩΔΑΤΟ

 1. Αμπέλια. Ταφικός Τύμβος.
 2. Μπος Τεπέ. Συστάδα τριών ταφικών τύμβων.

 

ΝΕΟΧΩΡΙ

Ύψωμα Μουργκάνα. Ελλειψοειδής περίβολος.

 

ΠΑΣΧΑΛΙΑ

1.Οικισμος Αερικό. Ύψωμα Καλές. Φρούριο ελληνιστικής εποχής (ΦΕΚ 468/10-8-1981)

2.Καλες. Φρουριακός περίβολος (ΦΕΚ 731/τβ/30-8-1979)

 

ΠΟΛΥΣΙΤΟΣ

Σαρι Τεπές. Ταφικός Τύμβος.

 

 

ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ

 1. Ερείπια εκκλησίας. (ΦΕΚ 36/Β/3-2-1962)
 2. Η περιοχή του στομίου της Βιστωνίδας λίμνης από την διασταύρωση του Πόρτο Λάγος προς δυσμάς έως τη διασταύρωση της οδού προς Κομοτηνή και Φανάρι προς ανατολικά συμπεριλαμβανομένων των ερειπίων των Πόρων της νησίδας Μπουρούς του Αγ. Νικολάου με τα εκκλησιαστικά κτίσματα του αγιορείτικου μετοχιού. (ΦΕΚ 61/Β/31-1-1995)

 

ΠΡΙΟΝΙΟ

Ύψωμα Καλές. Φρουριακός περίβολος.

 

ΡΥΜΗ

Ύψωμα  Καλές. Φρουριακός περίβολος.

 

ΣΕΛΕΡΟ

 1. Ύψωμα Καρατζά-Καγιά, φρουριακός περίβολος.
 2. Δυο ταφικοί τύμβοι μέσα στο χωριό.
 3. Ρεσίλκοβα. Προϊστορικός οικισμός με περίβολο.
 4. Οικισμός Φίλια, θέση Καλές. Ασβεστόκτιστο Φρούριο στο βορειότερο από τα τρία υψώματα (ΦΕΚ 731/Β/30-8-1979)

 

ΣΕΛΙΝΟ

Μπεκτασικός τεκές με ζώνη προστασίας 100μ. (ΦΕΚ 42/Β/23-1-1989).

 

ΣΟΥΝΙΟ

 1. Τύμβος των Κυάμων (πρώην  Μπακλά Τεπέ), ταφικός τύμβος.
 2. Δυο ταφικοί τύμβοι Ν. του χωριού.

 

ΤΟΞΟΤΕΣ

1.Υψωμα Μαυσωλείο. Θρακικός οικισμός της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. Οικισμός κλασικής περιόδου. (ΦΕΚ 42/Β/23-1-1989)

 1. ΝΔ  του σιδηροδρομικού σταθμού θεμέλια ρωμαϊκών και χριστιανικών κτιρίων.

 

ΜΕΓΑΛΟ ΤΥΜΠΑΝΟ

Δυο ταφικοί τύμβοι.

 

ΧΑΛΕΠΙ

Μύλοι. Στη δυτική πλαγιά του υψώματος Δ275 οικισμός πρώιμης εποχής Σιδήρου.

 

ΧΡΥΣΑ

Ταφικός τύμβος και οικισμός (ΦΕΚ 42/Β/23-1-1989).

 

ΩΡΑΙΟ

Γκραντίστι Καλέ.Ερείπια ασβεστόκτιστου φρουρίου.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr