Με 8 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου

19 Μαΐου 201618:58

H τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τοπείρου θα γίνει την 23η Μαΐου , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης έναντι ανταλλάγματος. (Εισήγηση: Γρηγοριάδης Γεώργιος)

2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Παρεμβάσεις Βελτίωσης στον Οικισμό Λιβερά – Ίμερα». (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δ.Δ. Εξοχής». (Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)

4. Σύναψη Σύμβασης συνεργασίας με την εταιρία «Αφοί Μουμτζάκη» για την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων στο τέλος ζωής τους (ΟΤΚΖ). (Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)

5. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για τα έργα «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Δεκάρχου – Ολβίου» και «Αποκατάσταση Οδοστρώματος Δρόμου Μέλισσας – Εξοχής». (Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)

6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. (Εισήγηση: Χατζηγιαννάκου Μαρία)

7. Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τοπείρου» οικονομικού έτους 2015. (Εισήγηση: Καρκαλιάνη Αναστασία)

8. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας μεταξύ της ΔΙ.Α.Α.Μ.Α.Θ και του Δήμου Τοπείρου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr