Με 6 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή η Οικονομική Επιτροπή Ξάνθης

21 Φεβρουαρίου 201719:31

Την Παρασκευή και ώρα 13:00 , θα γίνει η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο: Διαβίβαση πρακτικού αξιολόγησης ένστασης του Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Οργάνων Γυμναστικής υπαίθριου χώρου»(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής διενέργειας ενστάσεων).

Θέμα 2ο: Διαβίβαση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού «Προμήθεια Μεταχειρισμένου Πολυμηχανήματος έργου με λεπίδα αποχιονισμού και αλατοδιανομέα (Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής διαγωνισμών).

Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου από δικηγόρο του δήμου Ξάνθης- κατ΄αρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010-ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 26-05-2017 ή σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο (Εισηγητής:Θωμάς Ξανθόπουλος).

Θέμα 4ο : Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου από δικηγόρο του δήμου Ξάνθης- κατ΄αρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010-ενώπιον του Μονομελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 26-05-2017 ή σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο (Εισηγητής:Θωμάς Ξανθόπουλος).

Θέμα 5ο: Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση πρώην Αντιδημάρχου από δικηγόρο του δήμου Ξάνθης- κατ΄αρθρο 244 παρ.5 περ.στ του Ν.3852/2010-ενώπιον του Τριμελούς Πλημ/κείου Ξάνθης στις 04-04-2017 ή σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο (Εισηγητής:Θωμάς Ξανθόπουλος).

Θέμα 6ο : Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο στις 1 Μαρτίου 2017 ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγητής: Θωμάς Ξανθόπουλος).

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr