55 θέσεις πωλητών για το Ξανθιώτικο Καρναβάλι 2019. Αιτήσεις έως τις 18 Φεβρουαρίου 2019.

11 Φεβρουαρίου 201919:55
Ο Δήμος Ξάνθης διοργανώνει παραδοσιακή εμποροπανήγυρη με την ευκαιρία των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2019 διάρκειας επτά (7) συναπτών ημερών από Δευτέρα 04/03/2019 έως Κυριακή 10/03/2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης (ΑΔΑ: ΩΚΨ5ΩΚ8-Ξ4Ρ).
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πωλητές ότι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Ξάνθης, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής στην παραπάνω εμποροπανήγυρη που οργανώνεται με την ευκαιρία των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2019, από το Δήμο Ξάνθης.
Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά στις 08-02-2019 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 18-02-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρες από 07:00 έως 15:00.
Οι διαθέσιμες θέσεις είναι οι εξής:
 1. Εννέα (9) καντίνες (διαστάσεων έως 8μ. μήκος)
 2. Τριάντα τέσσερεις (34) πάγκοι μικροπωλητών διαστάσεων 8,00 τ.μ. (4,00μ. x 2,00μ.)
 3. Δώδεκα (12) πάγκοι μικροπωλητών διαστάσεων 12,00τ.μ. (6,00μ. x 2,00μ.)
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι μικροπωλητές (αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα) διαθέτουν τα παρακάτω προϊόντα:
 1. Είδη λαϊκής τέχνης-Χειροποίητα παραδοσιακά αντικείμενα – καλλιτεχνήματα- χειροτεχνήματα
 2. Βιομηχανικά είδη πλην ηλεκτροδοτούμενων ηλεκτρικών ειδών και παιχνιδιών, όπως δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), αυτόνομα μη ηλεκτροδοτούμενα ηλεκτρικά είδη, εκκλησιαστικά είδη, είδη υαλοπωλείου, είδη δώρων, ψεύτικα κοσμήματα (φο-μπιζου)
 3. Αντίκες- είδη παλαιοπωλείου
 4. Βιβλία
 5. Παιχνίδια
 6. Καρναβαλικά είδη
 7. Παραδοσιακά είδη διατροφής (σαλέπι, μαλλί της γριάς, παστέλια, ξηροί καρποί, χαλβάδες, λουκουμάδες κ.λ.π.)- Προϊόντα οικοτεχνίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 της 4912/120862/5.11.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄2468), με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτή όπως, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα, αρτύματα, βιολογικά μεταποιημένα και τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα ξηροί καρποί, ζαχαρώδη προϊόντα, που διατηρούνται εκτός ψυγείου, μέλι.
 8. Υπηρεσίες παροχής πρόχειρων γευμάτων από κατόχους καντινών και φορητών εγκαταστάσεων έψησης για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, καθώς και πώλησης ειδών κυλικείου. Οι αδειούχοι της κατηγορίας αυτής δεν μπορούν να αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα και για τη χορήγηση άδειας είναι απαραίτητη η βεβαίωση καταλληλότητας του οχήματος, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις. Το μήκος των ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των οχτώ (8) μέτρων για τις καντίνες και των (6) έξι μέτρων για τις φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
 9. Άνθη – Φυτά
Για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 4497/2017 έγκριση συμμετοχής. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών θα είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανήγυρης της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι από 04/03/2019 έως 10/03/2019. Απαγορεύεται η είσοδος στην εμποροπανήγυρη πωλητών που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη έγκριση συμμετοχής.
Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4497/2017, στην εμποροπανήγυρη μπορούν να συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.
Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:
α)       σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στην αγορά του παρόντος,
β)      20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης μεταποιημένα προϊόντα και αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στην αγορά του παρόντος,
γ)       10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στην αγορά του παρόντος.
 • Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
 • Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης (α).
 • Ο φορέας λειτουργίας (Δήμο Ξάνθης) έχει καθορίσει ως υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45 του ν. 4497/2017, – ήτοι φυσικά πρόσωπα, τα οποία δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους, καλλιτεχνικής δημιουργίας- τις οχτώ (8) θέσεις. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45 του ν. 4497/2017.
Επίσης, όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στην εν λόγω αγορά, εφόσον διαθέτουν επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη της συγκεκριμένης αγοράς και και όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά πτώχευσης.
Κατά την υποβολή αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης σχετική αίτηση (η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου μας – www.cityofxanthi.gr ), αναγράφοντας τα πωλούμενα είδη και τα αιτούμενα μέτρα πάγκου μικροπωλητή ή τα μέτρα του διαμορφωμένου οχήματος για τις καντίνες και τις φορητές εγκαταστάσεις έψησης.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα συνοδεύουν τη παραπάνω αίτηση προς το Δήμο Ξάνθης για τη συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη των ΘΛΕ 2019 είναι τα εξής:
 1. α) Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. (από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του πωλητή)
ή β) Άδεια υπαίθριου εμπορίου επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ΘΛΕ 2019.
ή γ) Άδεια υπαίθριου εμπορίου παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ΘΛΕ 2019.
ή δ) Άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ΘΛΕ 2019.
ή ε) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ΘΛΕ 2019.
ή στ) Επαγγελματίες που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα του κανονισμού λειτουργίας της εμποροπανήγυρης ΘΛΕ 2019, και όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά πτώχευσης.
ή ζ) Άδεια φυσικού προσώπου διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων και ειδών λαϊκής τέχνης και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικά δικής τους καλλιτεχνικής δημιουργίας ή αδειούχους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.Α.Λ.Ο.) για τη διάθεση αποκλειστικά έργων ιδίας παραγωγής των μελών τους (1 θέση ανά τέσσερα μέλη)
 1. Πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
 2. Πιστοποιητικό εντοπιότητας από το δήμο που είναι εγγεγραμμένος δημότης
 3. Για τους κατόχους καντίνας ή φορητής εγκατάστασης έψησης ο ενδιαφερόμενος μαζί με την αίτηση θα πρέπει να καταθέτει επίσης την άδεια κυκλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδιαφερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας.  
Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της προβλεπόμενης έγκρισης συμμετοχής είναι η βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας από την Ταμιακή Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας των κληρώσεων, εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την υπαίθρια αγορά της εμποροπανήγυρης, ο οποίος αναρτάται στο Δημοτικό κατάστημα και στην ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου Ξάνθης και κατόπιν να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα.
Η είσπραξη του ανωτέρω τέλους θα γίνεται πριν την έκδοση της έγκρισης συμμετοχής είτε στο Ταμείο του Δήμου Ξάνθης είτε με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου (όπου πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα). Για τη χορήγηση της έγκρισης συμμετοχής απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση του διπλότυπου είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου Ξάνθης.
Η χρέωση της κάθε διαθέσιμης θέσης θα γίνει σύμφωνα με την αριθμ. 295/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, ως εξής:
 • Για τους μικροπωλητές δημότες Δήμου Ξάνθης (θέσεις 4,00μ x 2,00μ): 38,75 €/x 8,00 τμ = 310,00 €
 • Για τους μικροπωλητές δημότες Δήμου Ξάνθης (θέσεις 6,00μ x 2,00μ): 38,75 €/ x 12,00 τ.μ. = 465,00 €
 • Για τους μικροπωλητές δημότες άλλων Δήμων (θέσεις 4,00μ x 2,00μ): 61,00 €/x 8,00 τμ = 488,00 €,
 • Για τους μικροπωλητές δημότες άλλων Δήμων (θέσεις 6,00μ x 2,00μ): 61,00 €/x 12,00 τμ = 732,00 €και
 • Για τους κατόχους καντίνας: 310,00 €
Τυχόν παραίτηση αιτούντα ενδιαφερόμενου από την αίτηση χορήγησης της προβλεπόμενης έγκρισης συμμετοχής, θα γίνεται πριν την ημερομηνία έναρξης της εμποροπανήγυρης και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αιτιολογείται με αντικειμενικό τρόπο (π.χ. λόγοι ασθένειας, αδυναμία προσέλευσης λόγω καιρικών συνθηκών κλπ.).
Για τη θέση που θα καταλαμβάνει κάθε πωλητής στην εμποροπανήγυρη θα διενεργηθεί κλήρωση από αρμόδια επιτροπή, μετά την πληρωμή των τελών και την έγκριση συμμετοχής. Επιτρέπεται η αμοιβαία αλλαγή θέσεων μετά τη διενέργεια της κλήρωσης μεταξύ μικροπωλητών δικαιούχων όμοιας έκτασης προς παραχώρηση, (τετράμετρα με τετράμετρα –εξάμετρα με εξάμετρα) αφού κατατεθεί στην αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων) σχετική αίτηση και από τους δύο ενδιαφερόμενους.
          Η αίτηση συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης στο κτίριο του Δημαρχείου Ξάνθης που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας, αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου κατόπιν εξουσιοδότησης, ή εναλλακτικά μπορούν να αποσταλούν (θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή) με εταιρεία ταχυμεταφορών στην παρακάτω ταχυδρομική διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΚ 67132 – ΞΑΝΘΗ
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 • Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς, ο χώρος που καταλαμβάνει το εκθετήριο, καθώς και ο περιβάλλον χώρος πρέπει να διατηρείται καθαρός από τους ίδιους τους πωλητές. Ειδικότερα οι πωλητές οφείλουν να συλλέγουν τα απορρίμματα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της αγοράς, να μην ρυπαίνουν τον περίγυρο χώρο με τη ρίψη απορριμμάτων και να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου στην εκτέλεση του έργου της.
 • Η τοποθέτηση εξάμετρων πάγκων προτείνεται για την εξυπηρέτηση μικροπωλητών που διαθέτουν προς πώληση παιχνίδια, ξύλινα παραδοσιακά χειροποίητα είδη και φορητές εγκαταστάσεις έψησης, λόγω της αυξημένης ανάγκης για διαθέσιμο χώρο ανάπτυξης εξαιτίας της φύσης των εμπορευμάτων.
 • Στους χώρους που θα λειτουργήσει η αγορά θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων με ευθύνη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Ξάνθης.  
 • Οι πωλητές υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρείται από την αρμόδια αρχή
 • Οι πωλητές έχουν το δικαίωμα να αιτούνται για μία μόνο θέση.
 • Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της αγοράς κατά τις ώρες λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, καθώς και η πώληση προϊόντων μέσα από αυτά, εξαιρουμένων των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων (αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα) και οχημάτων ειδών κυλικείου.
 • Προκειμένου να υπάρχει ενιαία αισθητική, τα εκθετήρια πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα, τα καλύμματα τους καθώς και τα σκιάδια πρέπει να είναι ομοιόμορφα.
 • Να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων, αλλά και των οδηγιών και κανονισμών του Δήμου, όπως ισχύουν κάθε φορά
 • Να αποφεύγουν την ηχορύπανση με τη χρήση μεγαφώνων ή άλλων ηχητικών οργάνων. Επίσης θα πρέπει να σβήνουν τις μηχανές των οχημάτων τους κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης και φόρτωσης των προϊόντων τους στην αγορά.
 • Να παραδώσουν μετά το πέρας της εμποροπανήγυρης το χώρο καθαρό και αφού αποκατασταθούν οι ζημιές που τυχόν προκληθούν.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr