Με 24 θέματα η δημόσια συνεδριάση στα Άβδηρα

26 Σεπτεμβρίου 201612:46

Η δημόσια τακτική συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) την 28 Σεπτεμβρίου, ώρα 19:00 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017 (άρθρου 63 και 76 του Ν. 3852/2010). (εισηγητές: Μουργόπουλος Φώτιος Πολιτικός Μηχανικός Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας & Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Συντήρηση νεκροταφείων δημοτικής ενότητας Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

4. Έγκριση του 4ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ανάπλαση οικισμού Αβδήρων» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

5. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης για τις ανάγκες του έργου “Βελτίωση προσβασιμότητας και ασφάλειας προς τις παραλίες του Δήμου Αβδήρων (άξονας Μυρωδάτο – παραλία Μυρωδάτου)”» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

6. Συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: Μετατόπιση δικτύου ύδρευσης για τις ανάγκες του έργου “Βελτίωση της υπ’ αρ. 2 επαρχιακής οδού (γέφυρα Πολυσίτου)”» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)

7. Εξόφληση του ποσού που υποχρεώθηκε να καταβάλει ο Δήμος Αβδήρων με την υπ’ αριθ. 689/2015 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (εισηγητής Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)

8. Έγκριση ανταλλαγής Tμημάτων Ακινήτων – ορισμός μελών για την επιτροπή εκτίμησης των Τμημάτων Ακινήτων. Τροποποίηση της με αριθ. 346/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός του Δήμου)

9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 93/2016 απόφασης της ΔΕΥΑΑ με θέμα «Έγκριση τροποποίησης τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΑ» (εισηγητής: Χατζόπουλος Νικόλαος, Πρόεδρος ΔΕΥΑΑ)

10. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΜΘ 2014-2020 με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

11. Έγκριση Σχεδίου Απόφασης εκτέλεσης με ίδια μέσα για την πράξη με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

12. Έγκριση 9ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2016 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)

13. Αναπροσαρμογή τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2017 και εφεξής (εισηγητής: Δήμαρχος)

14. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 t εντός της κεντρικής οδού του οικισμού Γενισέας» (από τον οικισμό Βαφέϊκων προς τον οικισμό Αβδήρων) (εισηγητής: Δήμαρχος)

15. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στο Σέλερο στην περιοχή πέριξ του χώρου της λαϊκής αγοράς (εισηγητής: Δήμαρχος)

16. Έγκριση κοπής 3 κυπαρισσιών στα Χριστιανικά Νεκροταφεία Βαφέϊκων (εισηγητής: Δήμαρχος)

17. Έγκριση διάθεσης δαπάνης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (εισηγητής: Βαλασίδης Σταμάτης, Αντιδήμαρχος)

18. Πρόσκληση προς τον Δήμαρχο του αδελφοποιημένου Δήμου Λύσης της Κύπρου για την συμμετοχή αντιπροσωπείας τους στις εορταστικές εκδηλώσεις στον οικισμό Αυξεντίου του Δήμου Αβδήρων – έγκριση διάθεσης πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος)

19. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016) (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

20. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016) (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

21. Ορισμός μελών στις τριμελείς επιτροπές ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής (εισηγητής: Δήμαρχος)

22. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια Ζουρνατίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)

23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αγορά βιβλίων (εισηγητής: Δήμαρχος)

24. Έκδοση Ψηφίσματος για την διατήρηση του Αστυνομικού Σταθμού Σελέρου (εισηγητής: Δήμαρχος)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr