Με 22 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Αβδήρων

27 Νοεμβρίου 201715:56

       Σας προσκαλώ σε δημόσια τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αβδήρων (έδρα Γενισέα) στις 29   Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30  (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Συζήτηση επί του θέματος: «Κατάργηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης «Δημοκρίτεια Κίνηση»)
 2. Εξέταση αίτησης της εταιρείας Thrace Nonwooven για διάνοιξη νέου δρόμου με ανταλλαγή ακινήτων στο Μαγικό (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)
 3. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αβδήρων (εισηγήτρια: Παραστατίδου Δέσποινα, Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας)
 4. Έγκριση του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 6. Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 7. Έγκριση υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 25 Κορυφής του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Μαγικού Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 8. Έγκριση 12ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 9. Μεταφορά Ταμειακών Διαθεσίμων του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 10. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-07-2017 έως και 30-09-2017) (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 11. Έγκριση Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ (εισηγητής: Δήμαρχος)
 12. Κατάργηση απόφασης 236/2017 Δ.Σ. και λήψη νέας «Έγκριση σύναψης Σύμβασης Δωρεάς με το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της Πολιτιστικής Εκδήλωσης «Παρουσίαση έργου του Δημοτικού Θεάτρου του SARIYER της Τουρκίας», τροποποίηση της με αριθμ. 314/2017 Απόφασης (εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Έγκριση της αριθ. 35/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» με θέμα: «8η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η.Δ. Αβδήρων» (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 15. Εξέταση αιτήσεων και ενστάσεων πωλητών για Λαϊκή Αγορά Γενισέας και τροποποίηση επικαιροποιημένου πίνακα (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)
 16. Εξέταση αιτήσεων και ενστάσεων πωλητών για Λαϊκή Αγορά Αβδήρων και τροποποίηση επικαιροποιημένου πίνακα (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμρχος)
 17. Καθορισμός ειδικότητας και ορισμός των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, πρόσληψης προσωπικού (1) ενός ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οχτώ (8) μηνών με κάλυψη δαπάνης από Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους (εισηγητής: Γαρούφας Δήμος, Αντιδήμαρχος)
 18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπανών της Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης με τίτλο «ΚΑΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑ Ν’ ΑΡΧΟΝΤΕΣ» (εισηγητής: Δήμαρχος)
 19. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 (εισηγητής: Δήμαρχος)
 20. Εξέταση αίτησης της ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε. για διαγραφή οφειλής (εισηγητής: Δήμαρχος)
 21. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 22. Οικονομική Ενίσχυση του Α.Ο. Βιστωνίδας (εισηγητής: Δήμαρχος)

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr