20121207 193356

Εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ξάνθης

7 Δεκεμβρίου 201222:18

20121207 193356Με τη συμπλήρωση απαρτίας, ήδη από την πρώτη σύγκληση και χωρίς αντιδράσεις εγκρίθηκε από την Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Ξάνθης το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα, μετά την αρχική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Χρήστου Μούρκα, παρουσίασε η Προϊστάμενη των Τεχνικών Υπηρεσιών Κατερίνα Μανά, στους 26 παρόντες που βρέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στην αίθουσα του Συλλόγου Ποντίων.

Η εισήγηση πέρασε κατά πλειοψηφία, με μία αρνητική ψήφο και μία προσθήκη που ζητήθηκε από τη Φιλοπρόοδη Ένωση και έγινε δεκτή από Προεδρείο και μέλη της Επιτροπής, προκειμένου στο έργο του Μουσείου στο κτίριο του Μουζαφέρ Μπέη, να μην αγοραστούν όλα τα εκθέματα αλλά να γίνει κάλεσμα, ώστε να αναζητηθούν και από προσφορές ξανθιωτών.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα διαβιβάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση και έχει ως εξής:

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Ανακατασκευή- συντήρηση 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Ε.Π.Περ.Αν. Μακ.-Θράκης)

239.495,05

133.000,00

Επέκταση οδού Σάρδεων από την οδό Περικλέους έως την οδό Εθ. Αιμοδότη (Ε.Π.Περ.Α. Μ.Θρ.)

1.875.754,05

1.510.000,00

Κατασκευή 18ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Ε.Π.Περ.Αν. Μακ.-Θράκης)

3.244.000,00

1,00

Κατασκευή 4ου Λυκείου Ξάνθης (Ε.Π.Περ.Αν. Μακ.-Θράκης)

4.800.000,00

1,00

Σύσταση και λειτουργία Παιδικού Μουσείου & Ιστορικού Αρχείου Ξάνθης (Ε.Π.Περ.Αν. Μ.-Θρ)

997.000,00

1,00

Επισκευή- συντήρηση Α’ Παιδικού Σταθμού Δήμου Ξάνθης (Ε.Π.Περ.Αν. Μακ.-Θράκης)

380.000,00

1,00

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ε.Π.Περ.Αν. Μακ.-Θράκης)

300.000,00

1,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ, Μ.ΕΥΜΟΙΡΟΥ & ΓΕΡΑΚΑ (Ε.Π.Περ.Αν. Μακ.-Θράκης)

2.000.000,00

1,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ (Ε.Π.Περ.Αν. Μακ.-Θράκης)

1.400.000,00

1,00

ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ε.Π.Περ.Αν. Μακ.-Θράκης)

320.000,00

1,00

Δημιουργία ποδηλατόδρομου μεταξύ των δυο (2) γεφυρών του Κόσυνθου (ΟΣΑΑ)

448.499,30

110.000,00

Βελτίωση & ανάδειξη προαύλιου χώρου κολυμβητηρίου (ΟΣΑΑ)

312.449,72

312.000,00

Μελέτη- έρευνα αναβάθμισης, αξιοποίησης χώρων μεταβατικής ζώνης (ΟΣΑΑ)

55.000,00

55.000,00

Μελέτη- έρευνα για δημιουργία πρότυπης λυόμενης κατασκευής για εκθέτες παζαριού (ΟΣΑΑ)

12.685,00

12.685,00

Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου δημαρχείου Ξάνθης και αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία- προσθήκη ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α.(ΟΣΑΑ)

1.651.498,27

1.000.000,00

Αξιοποίηση περιοχής Λιμνίου(ΟΣΑΑ)

1.200.000,00

900.000,00

Διαμόρφωση τμήματος της οδού Μ. Καραολή (OΣΑΑ)

141.449,93

140.000,00

Κατασκευή πεζογέφυρας Κοσύνθου (ΟΣΑΑ)

495.000,00

1,00

Διανοίξεις οδών στην περιοχή λαϊκής αγοράς (ΟΣΑΑ)

450.000,00

1,00

Έργα αναβάθμισης δημοτικής αγοράς (ΟΣΑΑ)

400.000,00

1,00

Ενέργειες δημοσιότητας (ΟΣΑΑ)

50.000,00

1,00

Ανάπλαση & διαμορφώσεις οδών & κόμβων ευρύτερης περιοχής Δημοτικής Αγοράς(ΟΣΑΑ)

1.500.000,00

1,00

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ. Ξ. ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 14 ΕΘ. ΟΔΟ (ΑΓΡ.ΑΝ.)

789.931,12

500.000,00

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΚΟΥΔΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ «ΑΡΚΤΟΥΡΟ»(ΑΓΡ.ΑΝ.)

300.000,00

1,00

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΛΛΑΓΗ ΑΜΙΑΝ/ΝΩΝ) (ΚΑΡΥΟΦΥΤΟ,ΠΑΣΧΑΛΙΑ, ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟ) (ΑΓΡ.ΑΝ.)

145.000,00

1,00

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Η ΤΜ. ΔΙΚΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΠΗΓΕΣ ΚΑΛΙΘΕΑΣ(ΑΓΡ.ΑΝ.)

250.000,00

1,00

ΣΥΝΟΛΑ

23.757.762,44

4.672.701,00

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ

  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Εξοικονόμηση Ενέργειας Ξάνθης (Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα” ΥΠΕΚΑ)

700.000,00

410.000,00

Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση σχολικού κτιρίου 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης και εγκατάσταση επιδεικτικού Φ/Β συστήματος ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (Ε.Π. “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη ΥΠΕΚΑ)

316.933,00

300.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Επ.Πρ.ΜΟΔ Α.Ε.)

50.000,00

50.000,00

ΣΥΝΟΛΑ

1.066.933,00

760.000,00

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΗΣΕΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Κατασκευή δικτύων ύδρ. Αποχ. και αποκατάσταση οδοστρώματος στην οδό Βύρωνος (ΘΗΣΕΑΣ)

213.213,32

3.864,59

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚ. ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ (ΘΗΣΕΑΣ)

169.193,67

115.584,55

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚ. ΙΩΝΙΚΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΘΗΣΕΑΣ)

111.695,85

58.467,39

ΜΕΛΕΤΗ- ΕΡΕΥΝΑ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ(ΘΗΣΕΑΣ)

44.891,00

44.891,00

ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ(ΘΗΣΕΑΣ)

42.582,40

42.582,40

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΜΜΟΛΗΨΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ(ΘΗΣΕΑΣ)

30.000,00

30.000,00

ΣΥΝΟΛΑ

611.576,24

295.389,93

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΩΡΕΕΣ

  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΣΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Δ. ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ)

24.250,00

15.925,00

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ

  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ(ΣΑΤΑ)

37.740,64

1.640,89

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ. ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ, Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ Δ. ΞΑΝΘΗΣ(ΣΑΤΑ)

60.651,30

59.298,30

Διαμόρφωση Κ.Χ. στο συνοικισμό Πανοράματος (ΣΑΤΑ)

145.382,80

145.382,80

Ενοποίηση πλατειών & χώρων πρασίνου κέντρου πόλεως Ξάνθης (ΣΑΤΑ)

3.241.100,93

68.001,50

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην οδό Παναγίας (ΣΑΤΑ)

91.618,05

59.420,17

Υπηρεσίες υποστήριξης για τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης του Δημαρχείου (ΣΑΤΑ)

53.550,00

53.550,00

Κατασκευή δικτύων ύδρ., αποχ. & αποκατάστασης οδοστρώματος στην οδό Αριστείδου (ΣΑΤΑ)

122.758,68

73.524,83

Ανάπλαση οδού Ι Χ Μεραρχίας (ΣΑΤΑ)

405.736,34

29.136,34

Εργασίες αποκατάστασης στην περιοχή πλατείας Ελευθερίας (ΣΑΤΑ)  

205.410,69

66.710,69

Ανάπλαση & διαμόρφωση οδών συνοικισμού Ρέμβης (ΣΑΤΑ)  

688.699,99

62.034,85

Υπηρεσίες υποστήριξης για υποβολή φακέλου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013 στην κατηγορία πράξης 59.01″Υποδομές σύγχρονου πολιτισμού”(ΣΑΤΑ)

15.000,00

15.000,00

Ασφαλτόστρωση οδών οικισμού Λεύκης (ΣΑΤΑ)

521.540,16

1,00

Κατασκευή πεζοδρομίων Δ.Δ. Ευμοίρου (ΣΑΤΑ)

98.570,76

1,00

Διάνοιξη δασικού δρόμου στο περιαστικό δάσος Κιμμερίων

37.599,99

1,00

Ανάπλαση τμημάτων οδών Ορεστιάδος, Σαλαμίνος, Προύσσης & Λυγδών (ΣΑΤΑ)

172.181,57

1,00

Δημιουργία παιδικής χαράς & χώρου στάθμευσης στην περιοχή Κυψέλης (ΣΑΤΑ)

144.512,09

1,00

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤ.ΚΟΣΥΝΘΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΙΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. 14 (ΣΑΤΑ)

55.350,00

25.350,00

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΑ Δ. ΟΡ. ΤΟΥ Δ. Ξ. (ΣΑΤΑ)

14.372,62

14.372,62

ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΥ (ΣΑΤΑ)

4.500,00

4.500,00

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΣΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΣATA)

 

8.325,00

Εργασίες προσαρμογής κτιρίου Τράπεζας Ελλάδας για τη λειτουργία του ως Δημαρχείου(ΣΑΤΑ)

464.246,70

270.500,00

Κατασκευή έργων εντός στρατοπέδου “Στεφανίδη” για την επέκταση της οδού Σάρδεων (ΣΑΤΑ)

118.000,00

118.000,00

Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Ξάνθης(ΣΑΤΑ)

234.023,49

75.741,19

Μελέτη διαμόρφωσης της δυτικής εισόδου(ΣΑΤΑ)

489.850,00

60.000,00

Μελέτη στατική και Η/Μ κτιρίου 4ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (ΣΑΤΑ)

9.291,42

9.291,42

Εξοικονόμηση Ενέργειας Ξάνθης (ΣΑΤΑ)

300.000,00

176.000,00

Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών (ΣΑΤΑ)

171.239,97

171.239,97

Φωτισμός για την ανάδειξη του κτιρίου του νέου Δημαρχείου(ΣΑΤΑ)

160.000,00

40.000,00

ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ & ΔΑΦΝΩΝΑ (ΣΑΤΑ)

50.000,00

50.000,00

Διαμόρφωση πεζοδρομίου ανατολικής πλευράς κεντρικής πλατείας (ΣΑΤΑ)

50.000,00

20.000,00

Ασφαλτικός τάπητας οδού Ανδ. Δημητρίου (ΣΑΤΑ)

50.000,00

10.000,00

Ασφαλτικός τάπητας οδού Αν. Θράκης (ΣΑΤΑ)

50.000,00

10.000,00

Αποκαταστάσεις & περιφράξεις δημοτικών χώρων   (ΣΑΤΑ)

150.000,00

40.000,00

Αποκατάσταση- ανακατασκευή πεζοδρομίων(ΣΑΤΑ)

100.000,00

50.000,00

ΣΥΝΟΛΑ

8.512.928,19

1.787.025,57

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Επισκευή 7ου Δημοτικού Σχολείου (ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ)

141.284,53

141.284,53

Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών (ΣΑΤΑ ΣΧ)

100.000,00

100.000,00

ΣΥΝΟΛΑ

241.284,53

241.284,53

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

  

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Κ. Χ., ΠΛΑΤΕΙΩΝ Κ.Λ.Π ΣΕ ΟΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒ. ΠΕΡ. ΤΗΣ 2ης ΕΔ. ΠΕΡ.Ξ.

273.899,30

10.000,00

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΔΑΦΝΩΝΑ

42.800,60

39.517,66

Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στα όρια περιοχής Πέρα Αμπέλια με πανεπιστημιούπολη

6.300,00

1,00

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας για τη σύνταξη & έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό Κιμμερίων του Δήμου Ξάνθης για τον χαρακτηρισμό του χώρου ως χώρος αθλητισμού & καθορισμός όρων δόμησης αυτού

6.644,03

1,00

Ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης & εκπόνηση Πράξης εφαρμογής στις περιοχές Πέρα- Αμπέλια-Π. Τσαλδάρη-Γυμναστηρίου Δ.Ξ.

157.600,00

1,00

Ολοκλήρωση Πολεοδομικής Μελέτης & Πράξης Εφαρμογής στις περιοχές επέκτασης του Γ.Π.Σ. Ξάνθης Λευκού Πύργου, Λαχανόκηποι, & Σιδ. Σταθμού

155.270,00

10.000,00

Δημιουργία χαρτογραφικών υποβάθρων & Γ.Π.Σ. Δήμου Ξάνθης

371.791,61

43.212,41

Σύνταξη πράξης τακτοποίησης- αναλογισμού & αποζημίωσης ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών στην οδό Τσιμισκή από οδό Μιαούλη έως λεωφόρο Στρατού

12.440,00

6.000,00

Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας στην περιοχή Λευκού Πύργου του Δήμου Ξάνθης

8.597,70

1,00

Περιβαλλοντικές μελέτες

10.000,00

1.000,00

Γεωλογικές μελέτες

10.000,00

1.000,00

Οριοθετήσεις ρεμάτων

10.000,00

1.000,00

Οριοθετήσεις οικισμών

10.000,00

1.000,00

Συντήρηση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων

50.000,00

50.000,00

Δαπάνες κατεδάφισης αυθαίρετων ή επικίνδυνων κτισμάτων

40.000,00

20.000,00

ΣΥΝΟΛΑ

1.165.343,24

182.734,07

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr