dimotiko_symboylio_xanthis_2011_geniko

Η Επιτροπή διαβούλευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη

20 Φεβρουαρίου 201101:37

dimotiko_symboylio_xanthis_2011_genikoΜε τον αριθμό ρεκόρ των 105 θεμάτων στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει την ερχόμενη Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στις 5 το απόγευμα και όχι στις 7, λόγω πληθώρας θεμάτων.

Εκτός από το μεγάλο αριθμό των θεμάτων , πολλά από αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά με κυριότερο, φυσικά, τη συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης. Εξάλλου στη συνεδρίαση της Τρίτης πρόκειται  να οριστούν οι διοικήσεις των Δ.Σ. στο Δημοτικό Ραδιόφωνο και τη ΔΕΥΑΞ, να οριστούν εκκαθαριστές στη δημοτική επιχείρηση  «Νέστος-Ροδόπη» της Σταυρούπολης και η μεταφορά των εργαζομένων αορίστου χρόνου στο Δήμο,

Την Τρίτη επίσης στο δημοτικό συμβούλιο θα εγκριθεί η υποβολή της μελέτης για την κατασκευή του 18ου Δημοτικού στο ΕΣΠΑ, ζήτημα που έχει συμφωνηθεί κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης και , μεταξύ άλλων, θα εγκριθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Το γεγονός ότι δεν θα συζητηθεί το θέμα του «Συμπαραστάτη του Δημότη» σημαίνει ότι μέσα στο μήνα Φεβρουάριο θα πρέπει αναγκαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάσει εκ νέου.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Σας παρακαλούμε να προσέλθετε στις 22 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την 12/2010 του Τοπικού Συμβουλίου Κιμμερίων περί προσβολής ή μη της απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης της περιοχής ΚΑΛΕ Κιμμερίων (Εισηγητής Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/10 απόφασης του Δ.Σ. του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση ή μη της αριθ. 5/2011 απόφασης του ΔΣ της Δημ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Ξάνθης που αφορά την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2011» (Εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 5ο: Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομάδας εργασίας σε υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκκαθαριστών σε εφαρμογή των διατάξεων 269 & 262 του Ν. 3473/2006 για τη διαδικασία εκκαθάρισης της Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Νέστος –Ροδόπη» (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 7ο: Μεταφορά προσωπικού με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου της Δημοτικής Επιχείρησης Νέστος-Ροδόπη Σταυρούπολης στο Δήμο Ξάνθης και σύσταση αντίστοιχων προσωρινών προσωποπαγών θέσεων (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός μελών Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας Δήμου Ξάνθης και των αναπληρωτών τους. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός μελών Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ξάνθης και των αναπληρωτών τους. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 10ο: Σχετικά με την παραχώρηση κατά χρήση και χωρίς αντάλλαγμα (χρησιδάνειο) ακινήτου στην περιοχή αγροκτήματος τοπ. διαμερίσματος Κιμμερίων Δ. Ξάνθης ιδιοκτησίας της εταιρίας «Σ. Θεοδωρίδης και Υιοί ΟΕ» προς το Δήμο Ξάνθης (Θέμα εξ αναβολής Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων εκ των χρηματικών καταλόγων 1137/2009 και 1390/2010 (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για τη λύση της μίσθωσης των αριθ. 10 & 11 γραφείων στο κέντρο Χονδρεμπορίου (Εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ13ο: Έγκριση ή μη οργάνωσης εκδήλωσης στη Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου, Κιμμερίων και της Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου, εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης. (Εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)

ΘΕΜΑ 14ο: Καθορισμός συνδρομών του Δήμου σε έντυπα και εκδόσεις ηλεκτρονικής μορφής. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση ή μη της συμμετοχής σε σεμινάριο, εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης Αντιδημάρχου (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 16ο: Ορισμός εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 17ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ενημέρωσης & Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Ν. Ξάνθης (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 18ο: Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης ενστάσεων για την επιβολή προστίμων από τη Δημοτική Αστυνομία (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 19ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ξάνθης στις γενικές συνελεύσεις Ανωνύμων εταιριών. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 20ο: Ορισμός μελών στην επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 21ο: Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 22ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης και του αναπληρωτή του στην γενική Συνέλευση του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ΟΤΑ. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 23ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης στην επιτροπή του Ν2734/99 «Περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων και άλλες διατάξεις» (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 24ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ξάνθης στην Ά βάθμια επιτροπή ελέγχου σταυλισμών και επιχειρήσεων ζωικών προϊόντων (Εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 25ο: Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου και των αναπληρωτών τους σε επιτροπές της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 26ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του , στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Λεύκης Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 1ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 3ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 6ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 7ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 9ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 13 ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 14ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 15ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 17ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 18ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Πετροχωρίου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Μ. Ευμοίρου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Ειδικού Δημοτικού Σχολείων Κωφών και Βαρηκόων Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Εφορείας 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Εφορείας 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Εφορείας Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Χρύσας Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Εφορείας 1ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Εφορείας 2ου Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, της Σχολικής Εφορείας Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου Μορσίνης Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 47ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Ευμοίρου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 49ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Κιμμερίων Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 50ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 51ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 52ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 2ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 3ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 5ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 55ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 6ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 7ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 57ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 58ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 9ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 59ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 10ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 60ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 11ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 61ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 12ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 62ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 13ου -19ου Δημοτικών Σχολείων Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 17ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 64ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 7ου Γυμνασίου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 65ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 1ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 66ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 2ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 67ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή 3ου Γενικού Λυκείου Ξάνθης (Εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση υποβολής μελέτης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 18ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011, τροποποίησης του ετήσιου Προγράμματος δράσης έτους 2011, αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 και διάθεσης των αντίστοιχων ποσών. (Εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

ΘΕΜΑ 69ο: Αποδοχή ή μη του αιτήματος για δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Τσιμισκή 30 (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑ 70ο: Αποδοχή ή μη του αιτήματος της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ κατ/μα Ξάνθης για ορισμό θέσης στάθμευσης για χρηματαποστολές στην οδό Μιχ. Καραολή 67. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑ 71ο: Αποδοχή ή μη του αιτήματος για δημιουργία θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού Κοραή 30. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑ 72ο: Έγκριση ή μη μίας θέσεως φορτοεκφόρτωσης στη γωνία των οδών 40 Εκκλησιών & Ανδ. Δημητρίου (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑ 73ο: Σχετικά με την απαγόρευση στάσης & στάθμευσης επί της οδού Λευκίππου και συγκεκριμένα στο τμήμα μεταξύ κλιματιστικών Δαλακλίδη έως τους φωτεινούς σηματοδότες της διασταύρωσης Λευκίππου και Καπνεργατών. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑ 74ο: Σχετικά με τη χρήση πρασιάς για παρκινγκ οικοδομής επί της οδού Ανδρ. Δημητρίου 88. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑ 75ο: Αποδοχή ή μη του αιτήματος για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του παρκινγκ επί της οδού Σαρανταπόρου 71. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑ 76ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Εργατικών Κατοικιών Πανοράματος Ξάνθης & οδού Βάρναλη. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑ 77ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Βενιζέλου. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑ 78ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Μιχαήλ Βόγδου. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑ 79ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής κόμβου Ηλιουπόλεως και Εθελοντή Αιμοδότη. (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

ΘΕΜΑ 80ο: Απευθείας ανάθεση έργων στη ΔΕΗ Ξάνθης (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 81ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» Εργολαβία: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 82ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» Εργολαβία: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ(Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 83ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 84ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ στους ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΗΜΑΤΟΣ & ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΤΟΥ ΔΕ.Δ. ΓΕΡΑΚΑ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 85ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΟΔΩΝ ΣΑΡΔΕΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ-ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΡΝΑΛΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 86ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» Εργολαβία: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ STREET PRINT ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΧΙΟΥ (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 87ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ & ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 88ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οικοδομικές εργασίες σε παιδικούς σταθμούς» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 89ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 90ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΔΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 91ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΛΑΜΠΡΙΝΟ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 92ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 93ο: Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΕΜΒΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 94ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 95ο: Έγκριση 3ης & 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 96ο: Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 97ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης και Δήλωση προσωρινής διακοπής εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» και της συμπληρωματικής σύμβασης. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 98ο: Δήλωση προσωρινής διακοπής εργασιών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» εργολαβία: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 4ου & 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 99ο: Δήλωση προσωρινής διακοπής εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΡΟΥΣΣΗΣ & ΛΥΓΔΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 100ο: Δήλωση προσωρινής διακοπής εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ & ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΕΛΗΣ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 101ο: Δήλωση προσωρινής διακοπής εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Δ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 102ο: Δήλωση προσωρινής διακοπής εργασιών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 103ο: Δήλωση προσωρινής διακοπής εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 104ο: Δήλωση προσωρινής διακοπής εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 105ο: Δήλωση προσωρινής διακοπής εργασιών του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ» (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr