dhmosxanthis

Συνεδρίαση του Δ.Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης

23 Ιουλίου 201013:07

dhmosxanthisΤην Τετάρτη 28/7 το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ξάνθης . Ανάμεσα στα θέματα που συζητούνται υπάρχουν αυτά που αφορούν στην εγγύηση του Δήμου για δάνειο της ΔΕΥΑΞ που αναμένεται να προκαλέσει τη διαφωνία της αντιπολίτευσης καθώς η συζήτηση πρότασης της Εγνατίας Οδού προς τον Περιφερειάρχη. Αναλυτικά τα θέματα.:

 

ΘΕΜΑ 1ο:       Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ.    Ιερώνυμου, ως επίτιμου δημότη Ξάνθης και απονομή σ’ αυτόν του χρυσού μεταλλίου της πόλης (Εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης)

ΘΕΜΑ 2ο:       Ενημέρωση για την πρόταση που υποβλήθηκε από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ στην  Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας & Θράκης (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 3ο:       Λήψη απόφασης για την χρηματοδότηση της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ξάνθης σύμφωνα με το υποβληθέν διετές πρόγραμμα δράσης και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 4ο:    Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων του προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη εποχικών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς των συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα του Δήμου και των ΝΠΔΔ στα πλαίσια του προγραμματισμού του 2010 (εισηγήτρια Κιουμουρτζιάν Ζαμπέλ)

ΘΕΜΑ 5ο:       Λήψη απόφασης σχετικά με το ωράριο εργασίας προσωπικού του υπόγειου χώρου στάθμευσης του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Κιουμουρτζιάν Ζαμπέλ)

ΘΕΜΑ 6ο:       Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ΔΕΥΑΞ για αντιπυρική προστασία του περιαστικού δάσους της πόλης, ορισμός Δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την Επιτροπή παρακολούθησης του έργου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης (εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 7ο:       Λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή εγγύησης του Δήμου Ξάνθης για δανειοδότηση της ΔΕΥΑΞ (εισηγήτρια Ταραρά Χρυσούλα)

ΘΕΜΑ 8ο:       Έγκριση πρακτικού του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Περιφέρειας για την ονομασία οδών του Δήμου στην περιοχή του οικισμού Ποντίων «Ρωμανια» (εισηγήτρια Κιουμουρτζιάν Ζαμπέλ)

ΘΕΜΑ 9ο:       Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του προγράμματος ¨Παροχή ολοκληρωμένων τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης και φροντίδας φτωχών οικογενειών με παιδιά (Κέντρο υποστήριξης Δροσερού)» (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 10ο:     Λήψη απόφασης σχετικά με την απόρριψη αιτήματος για καταβολή αποζημίωσης (εισηγήτρια Οκταποδά Μαρια)

ΘΕΜΑ 11ο:     Απόφαση σχετικά με την φιλοξενία αποστολής και διάθεση πίστωσης 4.000€ και εξειδίκευση αυτού. (εισηγήτρια Ιακωβίδου Θεοδοσία)

ΘΕΜΑ 12ο:     Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 13ο:     Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ύψους προστίμου για παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

ΘΕΜΑ 14ο:     Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος που καταβάλλει η Κεντρική Υπηρεσία της νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης για τη μίσθωση κτιρίου στο συγκρότημα του «Π» Καπναποθηκών (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 15ο:     Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2009 της Στέγης Πολιτισμού «Κων/νος Μπένης» (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 16ο:     Έγκριση απολογισμού οικ. Έτους 2009 του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 17ο:     Έγκριση του αριθμ.3/2010 πρακτικό της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 18ο:   Λήψη απόφασης σχετικά με την εκμετάλλευση του υπόγειου Δημοτικού parking από το Δήμο, ανάκληση της αριθμ.795/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τιμών στάθμευσης των οχημάτων (Εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης)

ΘΕΜΑ 19ο:      Αποδοχή αιτήματος, για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης  επί της οδού Μακεδονομάχων 27 (εισηγητής Πρόεδρος Δημαρχιακής Επιτροπής Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχαήλ Στυλιανίδης)

ΘΕΜΑ 20ο:     Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Ξάνθης (Δ.Ε.Α.Ξ.) (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 21ο:     Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Δ.Η.Κ.Ε.Ξ. (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

 ΘΕΜΑ 22ο:    Λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση στην Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με τον διακριτό τίτλο «Ενέργεια- Περιβάλλον- Ανάπτυξη » του έργου: Εκπόνηση Ολοκληρωμένου σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Δήμου Ξάνθης» (Εισηγήτρια Σπανού Μαρία)

ΘΕΜΑ 23ο:     Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 24ο:     Οικονομική ενίσχυση πολιτιστικού συλλόγου Εβριτών Ν. Ξάνθης (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 25ο:     Οικονομική ενίσχυση αθλητικών συλλόγων και σωματείων και συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης ως συνδιοργανωτή στο ανοιχτό διεθνές πρωτάθλημα Ταεκβοντό στην Ξάνθη. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 26ο:     Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Δημάρχου και ημερήσιας αποζημίωσης. (Εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 27ο:    Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (εισηγήτρια Καραμόσχου Ελένη)

ΘΕΜΑ 28ο:     Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 29ο:     Έγκριση υποβολής μελέτης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.) Ι.Μ. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΕΩΡΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013, τροποποιήσεις του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2010, τροποποιήσεις του ετήσιου Προγράμματος δράσης έτους 2010, αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 και διάθεσης των αντίστοιχων ποσών. (Εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 30ο:     Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση οδού ΙΧ Μεραρχίας» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 31ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Επεμβάσεις οδούς & πεζοδρόμια για πρόσβαση ΑΜΕΑ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 32ο:     Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Χ. ΣΤΗΝ Π. ΞΑΝΘΗ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 33ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτόστρωση οδών πόλης Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 34ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Αποκατάσταση οδοστρωμάτων Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 35ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΑΝΑΧΑΡΑΞΗ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ 1ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ & ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 36ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΟΙΑΣ & ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 37ο:    Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΜΙΑΟΥΛΗ & ΚΛΕΜΑΝΣΩ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 38ο:     Λήψη απόφασης για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων λόγω παλαιότητας (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr