perifereia

Προσπάθεια για τη στεγαστική αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών

14 Ιουλίου 201018:32

perifereiaΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλα συναρμόδια Υπουργεία, στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους για την επίλυση χρόνιων εκκρεμοτήτων που αφορούν την αποκατάσταση και επίλυση των στεγαστικών προβλημάτων των παλιννοστούντων ομογενών, καταβάλλουν μία σειρά ιδιαίτερα σημαντικών προσπαθειών προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Περιφέρεια Α.Μ.Θ.

Δεδομένης δε της δύσκολης δημοσιονομικής συγκυρίας, οι προσπάθειες αυτές αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και αποτελούν έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης προς τους παλιννοστούντες ομογενείς, υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι που αναλύουν τις δράσεις τους:

1)   Με απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρατάθηκε η ισχύς της διάταξης του αρ. 38 του Κανονισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορά τις οικοδομικές άδειες που θα εκδοθούν μέχρι 31.12.2010.

Με βάση τη διάταξη αυτή οι ομογενείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα μέχρι 31.12.1999, καταβάλουν τους συντελεστές εισφορών προς το ΙΚΑ μειωμένους κατά 50% λόγω προσωπικής απασχόλησης στην ανέγερση πρώτης, κύριας και μοναδικής κατοικίας, συνολικής επιφάνειας έως 120 τ.μ., που ανεγείρεται σε οικόπεδο ιδιόκτητο ή παραχωρημένο κατά το άρθρο 5 του ν. 2790/2000. 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προχώρησε σε αυτήν την ρύθμιση γιατί διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν περιπτώσεις ομογενών που είχαν αιτηθεί την μειωμένη εισφορά εκπρόθεσμα και η καθυστέρηση εκ μέρους τους οφείλονταν σε πολεοδομικές εκκρεμότητες των παραχωρηθέντων οικοπέδων.

Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης  προέβη σε αυτήν την ρύθμιση, που πρόκειται να ανακουφίσει την μερίδα των ομογενών που είχαν αυτήν την εκκρεμότητα.

2)   Με απόφαση των συναρμοδίων Υπουργείων παρατείνεται μέχρι 31.12.2010 η διάρκεια επιδότησης των μισθωμάτων των κατοικιών των παλιννοστούντων ομογενών, των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η στεγαστική αποκατάσταση που αποτελεί δέσμευση της Πολιτείας, μετά την κατάργηση του πρώην ΕΥΙΑΑΠΟΕ.

Σημειώνουμε πως σταδιακά απομακρύνονται από το πρόγραμμα της μίσθωσης κατοικίας όσοι ομογενείς αποκαθίστανται στεγαστικά. Οι οικογένειες που αρχικά είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου ήταν περίπου 4.500 και σήμερα έχουν περιοριστεί στις 480 περίπου, λόγω της άσκησης του δικαιώματος δανειοδότησής τους για αγορά ή ανέγερση κατοικίας. Σκοπός της πολιτείας είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος και η πλήρης αποκατάσταση των ενταγμένων σε αυτό ομογενών.

3)   Από την αρχή του έτους και μέχρι σήμερα έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την μεταφορά πιστώσεων στην ΣΑΕ 055 ώστε να γίνει αποπληρωμή οφειλόμενων κρατικών αρωγών.

Η κρατική αρωγή είναι η δωρεάν στεγαστική συνδρομή της Πολιτείας- μέρος από το συνολικό ποσό του δανείου που έχει συνάψει ο ομογενής με την τράπεζα, προκειμένου να αποκτήσει κατοικία σε ζώνη εγκατάστασης Α, όπως είναι η Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Δηλαδή από τα 60.000 ευρώ του συνολικού ποσού του δανείου που έχει λάβει ο ομογενής, η δωρεάν παροχή του κράτους στο ποσό αυτό είναι 35%, ήτοι 21.000 ευρώ.  

Από την αρχή του έτους και μέχρι σήμερα έχει εκταμιευτεί το συνολικό ποσό των 11,5 εκ. ευρώ μέσα από τρεις κατανομές χρηματοδοτήσεων.

Τον Ιανουάριο του 2010 εκταμιεύτηκε και κατανεμήθηκε σε δικαιούχους ομογενείς το ποσό των 4,0 εκ ευρώ. Στη παρούσα φάση η ΠΑΜ-Θ προβαίνει στην κατανομή σε 217 δικαιούχους των 4,0 εκ. ευρώ της χρηματοδότησης του Ιουνίου και θα προχωρήσει άμεσα στην κατανομή και της τρίτης χρηματοδότησης των 3,5 εκ. ευρώ που υπεγράφη αρχές Ιουλίου και η οποία αφορά 190 ομογενείς.  

Επισημαίνεται ότι για την καταβολή της κρατικής αρωγής στους ομογενείς τηρείται αυστηρά η σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης από τους δικαιούχους. Με βάση τα ανωτέρω, σήμερα ικανοποιούνται οι αιτήσεις των ομογενών που έχουν κατατεθεί στις υπηρεσίες της Περιφέρειας μέχρι και τον Νοέμβριο του 2006.

Η ΠΑΜ-Θ από τις 15 Ιουλίου θα έχει αναρτημένο τον πίνακα με την σειρά προτεραιότητας των ομογενών που αιτούνται κρατικής αρωγής σε όλους τους νομούς, στην ιστοσελίδα της ΠΑΜΘ στη διεύθυνση www.remth.gr, για την διασφάλιση της διαφάνειας αλλά και της τήρησης με αυστηρότητα της σειράς προτεραιότητας των ομογενών σύμφωνα με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους.

Επιπλέον, στόχος είναι να γίνει άμεσα η αποπληρωμή όλων των οφειλόμενων κρατικών αρωγών των οποίων η χορήγηση εκκρεμεί πάνω από 4 χρόνια και να ανακουφιστούν εκατοντάδες ομογενείς.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται πως πολλοί ιδιοκτήτες κατοικιών καθώς και εργολάβοι οικοδομών, οι οποίοι είναι ουσιαστικά αποδέκτες των οφειλών αυτών, θα λάβουν μία σημαντική οικονομική ενίσχυση, την οποίαν ανέμεναν επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Η ενίσχυση αυτή αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω των δεδομένων δύσκολων οικονομικών συνθηκών.  

Ωστόσο η ολοκλήρωση της αποπληρωμής και των υπόλοιπων κρατικών αρωγών εξαρτάται, όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, από παραμέτρους που σχετίζονται με τις δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού.

4)   Παράλληλα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης προχωρά σταδιακά στο δύσκολο έργο της σύνταξης παραχωρητηρίων και στην επίλυση κυρίως πολεοδομικών θεμάτων – συνήθως λόγω άναρχης δόμησης. Σύντομα η Γενική Γραμματέας της ΠΑΜ-Θ κ. Θεοδώρα Κόκλα θα προχωρήσει στην υπογραφή τους, αφού προηγούμενα ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου τους από την αρμόδια υπηρεσία.  

Επιπλέον, η Περιφέρεια πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στην δημοσιοποίηση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διανομή αδιάθετων οικοπέδων, κατοικιών και επαγγελματικών χώρων σε δικαιούχους ομογενείς σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Τα μέτρα αυτά, καθώς και μία σειρά άλλων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την Πολιτεία ως στόχο έχουν την επίλυση των μακροχρόνιων εκκρεμοτήτων που αφορούν την στεγαστική αποκατάσταση των ομογενών, η οποία αφενός μεν εξυπηρετεί τον διακηρυγμένο στόχο της ομαλής ένταξης μιας σημαντικής σε αριθμό ευπαθούς πληθυσμιακής ομάδας στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία, αφετέρου δε συντελεί στην εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερόμενων ομογενών και της Πολιτείας.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr