Σε συνέδριο για την κοινωνική συνοχή ο Υπερνομάρχης

11 Ιουνίου 201020:50
tatsis_presvisΣε Συνέδριο για την προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής και της Τοπικής Ανάπτυξης βρέθηκε ο Υπερνομάρχης μετά από  πρωτοβουλία του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης και τη συνεργασία του Δήμου Τιφλίδας

Η παρουσίαση Μοντέλων άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Ευρωπαϊκών Χωρών, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στο θέμα της προώθησης της κοινωνικής συνοχής και τοπικής ανάπτυξης, με τη συμβολή των τοπικών και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, ήταν ο στόχος του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Ιουνίου στην Τιφλίδα της Γεωργίας,  με πρωτοβουλία του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης και τη συνεργασία του Δήμου Τιφλίδας.

Την έναρξη του συνεδρίου, με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση», κήρυξε ο Πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna Σουηδίας.

 

Από την Ελλάδα έλαβαν μέρος ο Υπερνομάρχης κος Κων. Τάτσης, Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος και o Νομάρχης Λάρισας κος Λουκάς Κατσαρός, Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος,.

O Υπερνομάρχης κος Τάτσης, αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, που ενισχύονται από την παρουσία των ελλήνων ομογενών στη Γεωργία, αλλά και από τους παλιννοστούντες και οικονομικούς μετανάστες από τη χώρα αυτή του Καυκάσου, στην Ελλάδα. Ο κος Τάτσης τόνισε ότι οι φιλοσοφία και οι σκοποί του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, αποτελούν ένα ακόμη «ερέθισμα» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – η «καρδιά» του δημοκρατικού πολιτεύματος, όπως την χαρακτήρισε – καθώς έρχεται σε άμεση επαφή με τους πολίτες και αφουγκράζεται τα καθημερινά τους προβλήματα. Μία τέτοια πρόκληση, επισήμανε, αποτελεί και το θέμα τη ημερίδας, επίκαιρο όσο ποτέ στις μέρες μας. 

 Τις εργασίες τους συνεδρίου χαιρέτισαν  ο Αντιδήμαρχος της Τιφλίδας, Βουλευτές της Γεωργίας, ο Πρέσβης της Ελλάδας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γεωργία, κος Φώτης Χριστίδης κ.ά.

 

Εισηγητές στο διήμερο συνέδριο ήταν ο Mamuka Katsarava Επικεφαλής Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτισμού Δήμου Τιφλίδας,  η Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος, Solingen Γερμανίας, ο Γεώργιος Κοντορίνης, ο Πρεζαλής Ελευθέριος, Νομαρχιακός Σύμβουλος Vicenza, Ιταλίας, ο Ισίδωρος Διακίδης από το Δήμο Haringey Λονδίνο Η.Β., ο Κυριάκος Παπαγεωργίου από το Δήμο Ζυρίχης Ελβετίας και ο Ιάκωβος Σαρηγιάννης Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής  Εταιρείας ΟΤΑ, Ανατολική Α.Ε. 

 Ιδιαίτερα σημαντική στη διοργάνωση του συνεδρίου ήταν η συμβολή της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γεωργία και του μέλους της Σ.Ε. του Δικτύου και Δημάρχου της «Ελληνικής» Τσάλκας, Tsamourlief  Nougkzar.

Το Συνέδριο τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εξωτερικών-Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ).

 Την οργανωτική υποστήριξη του Συνεδρίου ανέλαβε η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., σε συνεργασία με το Δήμο Τιφλίδας.
Σε Συνέδριο για την

προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής και της Τοπικής Ανάπτυξης βρέθηκε ο Υπερνομάρχης μετά από  πρωτοβουλία του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης και τη συνεργασία του Δήμου Τιφλίδας

 

 

Η παρουσίαση Μοντέλων άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Ευρωπαϊκών Χωρών, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης στο θέμα της προώθησης της κοινωνικής συνοχής και τοπικής ανάπτυξης, με τη συμβολή των τοπικών και περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, ήταν ο στόχος του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11 Ιουνίου στην Τιφλίδα της Γεωργίας,  με πρωτοβουλία του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης και τη συνεργασία του Δήμου Τιφλίδας.

 

Την έναρξη του συνεδρίου, με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση», κήρυξε ο Πρόεδρος του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, Γεώργιος Κοντορίνης, Δημοτικός Σύμβουλος Solna Σουηδίας.

 

Από την Ελλάδα έλαβαν μέρος ο Υπερνομάρχης κος Κων. Τάτσης, Α΄ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος και o Νομάρχης Λάρισας κος Λουκάς Κατσαρός, Γεν. Γραμματέας της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος,.

 

 

O Υπερνομάρχης κος Τάτσης, αναφέρθηκε στους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, που ενισχύονται από την παρουσία των ελλήνων ομογενών στη Γεωργία, αλλά και από τους παλιννοστούντες και οικονομικούς μετανάστες από τη χώρα αυτή του Καυκάσου, στην Ελλάδα. Ο κος Τάτσης τόνισε ότι οι φιλοσοφία και οι σκοποί του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, αποτελούν ένα ακόμη «ερέθισμα» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση – η «καρδιά» του δημοκρατικού πολιτεύματος, όπως την χαρακτήρισε – καθώς έρχεται σε άμεση επαφή με τους πολίτες και αφουγκράζεται τα καθημερινά τους προβλήματα. Μία τέτοια πρόκληση, επισήμανε, αποτελεί και το θέμα τη ημερίδας, επίκαιρο όσο ποτέ στις μέρες μας. 

 

Τις εργασίες τους συνεδρίου χαιρέτισαν  ο Αντιδήμαρχος της Τιφλίδας, Βουλευτές της Γεωργίας, ο Πρέσβης της Ελλάδας, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γεωργία, κος Φώτης Χριστίδης κ.ά.

 

Εισηγητές στο διήμερο συνέδριο ήταν ο Mamuka Katsarava Επικεφαλής Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτισμού Δήμου Τιφλίδας,  η Ιωάννα Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος, Solingen Γερμανίας, ο Γεώργιος Κοντορίνης, ο Πρεζαλής Ελευθέριος, Νομαρχιακός Σύμβουλος Vicenza, Ιταλίας, ο Ισίδωρος Διακίδης από το Δήμο Haringey Λονδίνο Η.Β., ο Κυριάκος Παπαγεωργίου από το Δήμο Ζυρίχης Ελβετίας και ο Ιάκωβος Σαρηγιάννης Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής  Εταιρείας ΟΤΑ, Ανατολική Α.Ε. 

 

Ιδιαίτερα σημαντική στη διοργάνωση του συνεδρίου ήταν η συμβολή της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γεωργία και του μέλους της Σ.Ε. του Δικτύου και Δημάρχου της «Ελληνικής» Τσάλκας, Tsamourlief  Nougkzar.

Το Συνέδριο τέθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εξωτερικών-Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (ΓΓΑΕ) και του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ).

 

Την οργανωτική υποστήριξη του Συνεδρίου ανέλαβε η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ» Α.Ε., σε συνεργασία με το Δήμο Τιφλίδας.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr