Τα οικόπεδα στο ΔΕΡΑΣ στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη

17 Απριλίου 201007:59

dimotiko20gia20daktylio204Με 43 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 21 Απριλίου, στις 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης.

Το πολυσυζητημένο θέμα του καθορισμού τιμήματος για τα υπό παραχώρηση οικόπεδα της περιοχής ΔΕΡΑΣ αλλά και ο καθορισμός θέσεων περιπτέρων είναι τα δύο θέματα που ξεχωρίζουν ανάμεσα στα υπηρεσιακού χαρακτήρα θέματα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

ΘΕΜΑ 1ο: Έκφραση γνώμης για τον καθορισμό τιμήματος παραχώρησης οικοπέδων στον χώρο του πρώην εργοστασίου ΔΕΡΑΣ (εισηγητής Παπαδόπουλος Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος)

ΘΕΜΑ 2ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό θέσεων περιπτέρων (εισηγητής Φωτιάδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος)

ΘΕΜΑ 3ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 (εισηγητής Χατζηβασιλείου Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου, σε διάφορους παραβάτες, για διενέργεια παράνομης αφισοκόλλησης  (εισηγήτρια Ταραρά Χρύσα)

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου, σε διάφορους παραβάτες, για διενέργεια παράνομης αφισοκόλλησης (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του Τουριστικού Περιπτέρου στο Άλσος Ευμοίρου (εισηγήτρια Πανταζόγλου Αθανασία)

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για τη διαγραφή οφειλών του Ζαφειρίδη Συμεών  από χρηματικούς καταλόγους (εισηγητής Μιχαήλ Παπαδόπουλος)

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως Προέδρου – μέλος στο Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων – Θεάτρων και του αναπληρωτή του, καθώς και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου και του αναπληρωτή του που θα εκτελεί χρέη γραμματέα  (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 9ο: Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (εισηγήτρια Τσαπαδίκου Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 10ο: Οικονομική ενίσχυση Αθλητικού Συλλόγου (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 11ο: Οικονομική ενίσχυση Πολιτιστικών Συλλόγων & Σωματείων (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 12ο: Εγγραφή του Δήμου Ξάνθης ως συνδρομητή σε τοπική εφημερίδα (εισηγητής Ζολώτας Αργύρης)

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της κεντρικής πλατείας στη Διεθνή, ιατρική, ανθρωπιστική, οργάνωση «Γιατροί χωρίς Σύνορα» για τη φιλοξενία της έκθεσής τους (εισηγήτρια Μόσχου Στυλιανή)

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση ή μη του αριθμ.1/2010 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 15ο: Διαβίβαση από την Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης, τεσσάρων (4) ενστάσεων από επιβολή προστίμου για παράνομη αφισοκόλληση  (εισηγητής Παπαδόπουλος Ιωάννης)

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009, του ΝΠ Σχολική Επιτροπή Νηπιαγωγείου Κιμμερίων Ξάνθης (εισηγήτρια Νικολάου Μαρίνα)

ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων με παιγνιόχαρτα (εισηγήτρια Καραμόσχου Ελένη )

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση τροποποίησης πρότασης προένταξης έργων μελετών ή ενεργειών στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την προγραμματική κατανομή του 35% και 45% του προγράμματος  (εισηγήτρια Χιώτη Κυριακή)

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση υποβολής μελέτης του έργου «Ανακατασκευή – Συντήρηση 4ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013, τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2010, τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2010, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010  και διάθεση των αντίστοιχων ποσών (εισηγητής Παυλίδης Πέτρος)

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Κατασκευή τεχνικών στο δρόμο οικισμών Ασκύρων – Αλεκιχωρίου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης & αποκατάσταση οδοστρωμάτων στην οδό Αριστείδου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Κατασκευή δρόμου στην περιοχή Παλιάς Χρύσας» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Αποκαταστάσεις & περιφράξεις δημοτικών χώρων» εργολαβία: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου κλειστού γυμναστηρίου αθλοπαιδιών στο Εύμοιρο» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων» εργολαβία: «Κατασκευή πεζοδρομίων στις οδούς Γ. Πολίτη, Ν. Πλαστήρα, Ευξ. Πόντου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «Ανάπλαση & διαμόρφωση οδών συνοικισμού Ρέμβης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων στην Π. Μορσίνη» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «Ενοποίηση πλατειών & χώρων πρασίνου κέντρου πόλεως Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισμούς Μορσίνης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις στους οικισμούς Πετροχωρίου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτόστρωση δρόμου στον Η΄ παιδικό σταθμό» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Τοποθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης & ονοματοθεσίας οδών» εργολαβία: «Τοποθέτηση πινακίδων οδικής σήμανσης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση οδού Μιχαήλ Φακα» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίου Παλιάς Καπναποθήκης για τη δημιουργία Κέντρου Εφαρμογής & προβολής ενεργειακών συστημάτων στο Δήμο Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση δημοτικής έκτασης στη Χρύσα» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην περιοχή ΒΙΟ.ΠΕ.Ξ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Διάνοιξη – Διαμόρφωση οδών πόλης Ξάνθης» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στα Κιμμέρια» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στον οικισμό Πετροχωρίου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμορφώσεις, αποκαταστάσεις & ασφαλτοστρώσεις οδών» εργολαβία: «Ασφαλτοστρώσεις οικισμού Δροσερού» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων» εργολαβία: «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 12ου Νηπιαγωγείου» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη δρόμων στο δημοτικό διαμέρισμα Κιμμερίων» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ & ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ. (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» εργολαβία: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ» (εισηγήτρια Μανά Αικατερίνη)

 

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr