Ανοίγουν οι 20 από τις 43 Παιδικές Χαρές του Δήμου Ξάνθης. Νέα Υπουργική Απόφαση διευκολύνει τους Δήμους

21 Ιουλίου 201411:09

Στην τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας  των παιδικών χαρών που λειτουργούν σε όλους τους δήμους της χώραπροχωρεί το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να διευκολύνει τη λειτουργία τους, μετά το «έμφραγμα» που προκλήθηκε με τις κλειστές παιδικές χαρές σε όλη τη χώρα όπως και στο Δήμο Ξάνθης. Μόλις δημοσιευτεί θα δίδεται λύση για τις υφιστάμενες παιδικές χαρές ενώ θα ξεκαθαρίσουν τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθούν οι δήμοι για την ανέγερση νέων παιδικών χαρών στο μέλλον.

Μ. Στυλιανίδης: Μπορούμε να δώσουμε τις 37 αλλά θα δώσουμε αρχικά τις 20.

Όπως σημειώνει ο Δήμαρχος με την εξέλιξη αυτή, οι Παιδικές Χαρές που πληρούν τις βασικές προδιαγραφές ασφαλείας μπορούν μετά τη δημοσίευση της Απόφασης, να λειτουργήσουν ενώ για τις υπόλοιπες θα καταστεί δυνατή η συμμόρφωσή τους με τις προδιαγραφές που θέτει η απόφαση.

«Από τις 32 παιδικές χαρές οι 37 μπορούν άμεσα να λειτουργήσουν και σταδιακά να προσαρμοστούν οι υπόλοιπες» σημειώνει ο Δήμρχος Ξάνθης. Όμως τονίζει ότι ο Δήμος θα δώσε σε χρήση περίπου 20, άμεσα, και θα προσαρμόσει τις υπόλοιπες σταδιακά με τις προδιαγραφές που θα θέτει η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τι προβλέπει το νέο πλαίσιο

Ειδικότερα σε ότι αφορά στις υφιστάμενες το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης προβλέπει ότι για τις παιδικές χαρές όπου ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί πρίν από το 1998, εφαρμόζονται τα πρότυπα που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής τους. Ωστόσο για τους εξοπλισμούς για τους οποίους δεν προκύπτει χρόνος εγκατάστασης ή δεν υπάρχει φάκελος κατασκευαστή ο δήμος είναι υποχρεωμένος να προβεί στις απαραίτητες διορθωτικές επεμβάσεις «σύμφωνα με τις γενικές αρχές της τέχνης, ασφάλειας και της επιστήμης καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών. Οι διορθωτικές επεμβάσεις δεν πρέπει να αλλοιώνουν τη δομική αρτιότητα του εγκατεστημένου εξοπλισμού».

Στις παιδικές χαρές της περίπτωσης αυτής, ο διαπιστευμένος φορέας ελέγχου και πιστοποίησης συντάσσει αναλυτική τεχνική έκθεση ελέγχου, έπειτα από οπτικό και διαστασιολογικό έλεγχο, από την οποία προκύπτει η συμμόρφωση ή μη του εγκατεστημένου εξοπλισμού προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και των γενικών συναλλακτικών ηθών. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τουλάχιστον τις αποστάσεις εδάφους και το χώρο πτώσης του εξοπλισμού, την κατάσταση του δαπέδου απορρόφησης πρόσκρουσης, τυχόν εκτεθειμένα θεμέλια, αιχμηρά άκρα, σημεία παγίδευσης ρουχισμού ή μέρους του σώματος, εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν υπερβολική φθορά, και την εν γένει δομική αρτιότητα.

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr