Με 19 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

5 Μαΐου 201708:00

Η δημόσια τακτική συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου(έδρα Γενισέα) , 8 Μαΐου ,Δευτέρα και ώρα 18:30 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάπλαση οικισμού Μάνδρας» (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 3. Καθορισμός της εκτέλεσης και του τρόπου δημοπράτησης για τη σύναψη σύμβασης της μελέτης: “ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥ” προϋπολογισμού 6.200,00 € με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελ.:10/2017) (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 4. Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου και πεζοδρομίου στον οικισμό Γενισέας (εισηγητής: Μουμτσάκης Γεώργιος, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας)
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 6. Έγκριση 5ης τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικονομικού έτους 2017 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 7. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο από 01-01-2017 έως και 31-03-2017 (εισηγήτρια: Τσάκου Αρχοντία Προϊσταμένη Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών)
 8. Έγκριση για την προμήθεια 3 Ι.Χ. αυτοκινήτων (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)
 9. Έγκριση της αριθ. 3/2017 απόφασης της Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρίας του Δήμου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (Δ.Ε.Α.ΠΕ.ΧΩ. ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ) που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων της, οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής: Εμίν Νουρντάν, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Μονομετοχικής Α.Ε.)
 10. Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε με τίτλο: «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ (εισηγητής: Ελευθεριάδης Απόστολος, Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Καθαριότητας)
 11. Έγκριση της αριθ. 21/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Β΄ τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 12. Έγκριση της αριθ. 24/2017 απόφασης του Δήμου: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με θέμα: «Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων οικονομικού έτους 2016» (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου – Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος του ΝΠΔΔ)
 13. Έγκριση του αποτελέσματος του πλειοδοτικού διαγωνισμού του Αγροτικού Συνεταιρισμού Διομήδειας και Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή Συμβολαίου αγοράς ακινήτου (εισηγητής: Δήμαρχος)
 14. Ανάληψη υποχρέωσης για την καταβολή των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών των εργαζομένων που παρείχαν την εργασία τους στο ΚΔΑΠ Φιλίων και στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού – Αθλητισμού και Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μαυρομάτης Δημήτριος, Νομικός Σύμβουλος)
 15. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης λόγω ένδειας σε άπορους δημότες μας (εισηγητής: Δήμαρχος)
 16. Αίτημα του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κ.Υ.Κ.Φ.Β.Π.Τ.Η. Δήμου Αβδήρων για χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από τον Δήμο Αβδήρων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος ΝΠΔΔ)
 17. Έγκριση δαπανών για επεκτάσεις ΦΟΠ σε οικισμούς του Δήμου (εισηγήτρια: Ζουρνατζίδου-Χρηστακίδου Κωνσταντινιά, Αντιδήμαρχος)  
 18. Τροποποίηση της με αριθμ. 89/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων με θέμα: «Συμμετοχή του Δήμου Αβδήρων στην Έκθεση «Ελλάδος Γεύση» που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως 21 Μαΐου 2017 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου και έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσής (εισηγητής: Δήμαρχος)
 19. Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Αβδήρων στην πόλη Ludwigshafen – Nördliche Innenstadt της Γερμανίας (εισηγητής: Δήμαρχος)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr