Με 17 θέματα συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης

17 Φεβρουαρίου 201717:02

Στις 22 Φεβρουαρίου και ώρα 19:00, θα γίνει η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στο Δημαρχιακό Κατάστημα Ξάνθης και στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις:

 • Συζήτηση για την ανέγερση του 4ου ΓΕΛ Ξάνθης
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.14 ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση 3ου ΑΠ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» εργολαβία: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό «ελαφρύ φορτηγό» στα α) Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών – Τεχνομεταλλική Αβραμίδης Ιωάννης, β) ΒΕΕ-ART ΙΚΕ – Εργαστήριο παρασκ. Μελισσοτροφής & κατασκευής κερύθρων και κυψελών γ) συνεργείο αυτοκινήτων (όλων των ειδικοτήτων) Μαυριδόγλου Πασχάλης στο 5ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • Έγκριση έκθεσης με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 4ο τρίμηνο του 2016 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής)
 • Έγκριση της με αριθμ.1/2017 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης» σχετικά με την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους – εκπροσώπου Μαθητικών Κοινοτήτων στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ελευθέριος Αποστολίδης)
 • Αντικατάσταση μέλους της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου Χωροταξικής Ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης βοσκής (εισηγητής Αθανάσιος Μπαμπάτσος)
 • Ανάληψη υποχρέωσης οικ. Έτους 2017 και έγκριση διάθεσης πίστωσης (εισηγήτρια Ιουλία Ζούρα)
 • Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ξάνθης και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Ν.2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Ιωάννης Τσακμάκης)
 • Έγκριση του αριθμ.4/2016 πρακτικού της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (εισηγήτρια Αλεξία Γκιρτζίκη, Πρόεδρος Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών)
 • Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τα περίπτερα που κληρώθηκαν για να διατεθούν στις ειδικές κατηγορίες προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 76 Ν.4257/2014 (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • Παραχώρηση της χρήσης μισθίου σε τρίτο (εισηγήτρια Στυλιανή Μόσχου)
 • Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών (Χαρά Κυριακιδέλη)
 • Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Ξάνθης «Η Αγάπη» (εισηγήτρια Χαρά Κυριακιδέλη)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr