Με 17 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου

27 Ιανουαρίου 201712:34

Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Εύλαλο (Δημαρχείο), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1ο ΘΕΜΑ: Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Τοπείρου». (Εισήγηση: Καλπάκη Θεοδούλη)

2ο ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ορισμένου Χρόνου Ιδιωτικού Δικαίου για την Πράξη «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Τοπείρου». (Εισήγηση: Καλπάκη Θεοδούλη)

3ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Σιαμίδης Ιωάννης)

4ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

5ο ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών οικονομικού έτους 2017 Δήμου Τοπείρου (άρθρο 221 παρ. 3 του Ν.4412/2016). (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

6ο ΘΕΜΑ: Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής οικονομικού έτους 2016 (Χ.Ε.Π.) που θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ν. Ξάνθης και δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31/12/2016. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

7ο ΘΕΜΑ: Απόδοση Α΄ κατανομής έτους 2017 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων στα Νομικά Πρόσωπα Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  και Σχολικές Εφορίες Δήμου Τοπείρου και Σχολικών Τροχονόμων Β’ Εξαμήνου 2016. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

8ο ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη).

9ο ΘΕΜΑ: Εγγραφή του Δήμου Τοπείρου ως συνδρομητή στις εφημερίδες του Ν. Ξάνθης. (Εισήγηση: Πάλλα Έλλη)

10ο ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ύδρευσης λόγω λανθασμένων καταμετρήσεων- καταγραφών από την Υπηρεσία του Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης)

11ο ΘΕΜΑ: Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας. (Εισήγηση: Κιοσσές Ιωάννης)

12ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Π.Α.Π.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Γκασδάρη Αντωνία)

13ο ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Π.Φ.Α.» Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Γιοβανόπουλος Άγγελος)

14ο ΘΕΜΑ: Έγκριση ετήσιου τουριστικού προγράμματος Δήμου Τοπείρου για το έτος 2017. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

15ο ΘΕΜΑ: Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2017 με σύμβαση ορισμένου χρόνου. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

16ο ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Δήμου Τοπείρου και του Δήμου Αβδήρων για την εκπόνηση μελετών του Δήμου Τοπείρου.  (Εισήγηση: Δήμαρχος)

17ο ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου για τη συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής για τον προσδιορισμό της εν ζωή αξίας ζώων. (Εισήγηση: Δήμαρχος)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr