Με 16 θέματα συνεδριάζει την Μ.Τρίτη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

7 Απριλίου 201716:42

Στις 11 Απριλίου και ώρα 14:00 , θα γίνει η τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Θέμα 1ο:    Έγκριση δωρεάς κινητού πράγματος (μεταχειρισμένου οχήματος) στο Δήμο Ξάνθης (Εισηγητής: Ιωάννης Τσακμάκης).

Θέμα 2ο:    Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οργάνων γυμναστικής υπαίθριου χώρου με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (Εισηγητής: Κυριάκος Πεπονίδης).

Θέμα 3ο:    Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης για τη διεξαγωγή πλειοδοτικής , φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου , για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Εισηγήτρια: Στυλιανή Μόσχου).

Θέμα 4ο:    Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων οικονομικού έτους 2017 (Εισηγήτρια: Βασιλική Μεταξά).

Θέμα 5ο :   Μίσθωση μηχανήματος λόγω έντονων και απρόβλεπτων γεγονότων (Εισηγητής: Αθανάσιος Βαρελτζίδης).

Θέμα 6ο :   Έγκριση απόφασης επιτροπής αποδοχής απόρριψης που αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων Led και ιστών φωτισμού εξωτερικών χώρων» (Εισηγητής: Πρόεδρος επιτροπής διαγωνισμού)

Θέμα 7ο:    Μερική ανάκληση δέσμευσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης έτους 2017 (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 8ο  Έγκριση δαπανών (Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μανά).

Θέμα 9ο   Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για πληρωμή δαπανών στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 (Εισηγήτρια: Όλγα Θεραπίδου).

Θέμα 10ο:  Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2017 και έγκριση διάθεσης πιστώσεων (Εισηγήτρια: Ιουλία Ζούρα).

Θέμα 11ο:  Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής (Εισηγήτρια: Ευαγγελία Ρεκάρη).

Θέμα 12ο : Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής (Εισηγητής: Πλάτωνας Χατζηδημητρίου).

Θέμα 13ο : Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 14ο:  Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων και άλλων εξόδων μετακίνησης και έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (Εισηγήτρια: Χριστίνα Ράλλη).

Θέμα 15ο:  Εξουσιοδότηση για παράσταση σε δικαστήριο ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ξάνθης (Εισηγητής: Θωμάς Ξανθόπουλος).

Θέμα 16ο : Εξουσιοδότηση για παράσταση ενώπιον Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης (Εισηγητής: Ιωάννης Λάμπρου).

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr