Οι θέσεις του Συλλόγου της Παλιάς Πόλης στη διαβούλευση για τη μελέτη κυκλοφορίας της Π. Πόλης

19 Ιανουαρίου 201609:45

Τις θέσεις του Συλλόγου επί των ζητημάτων που θέτει το ρυθμιστικό σχέδιο για την κυκλοφορία στην Παλιά Πόλη, καταθέτει ο Σύλλογος για την προστασία και αναβίωση του παραδοσιακού οικισμού.

Πιο αναλυτικά, στα τα σχόλια επί του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ελέγχου Κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης, όπως απεστάλλησαν στο Δήμο από τον Πρόεδρο Κ. Κουρτίδης, είναι τα εξής:

palia poli xartis meletis

3.4. Καταγραφή κυκλοφοριακού φόρτου με αυτόματα μηχανήματα:

Η καταγραφή, όπως σημειώνεται στην Μελέτη, έγινε για να εκτιμηθεί ο φόρτος που εισέρχεται/εξέρχεται από την Παλιά Πόλη και να υπολογιστεί η φόρτιση που δέχεται ο οικισμός από τις γειτονικές περιοχές. Κατά την άποψή μας, οι παρουσιαζόμενες μετρήσεις δεν επαρκούν για να ικανοποιηθεί ο στόχος που τέθηκε διότι:

1.Τα εισερχόμενα από τον κόμβο Θ1 οχήματα δεν κατευθύνονται απαραίτητα στην Παλιά Πόλη αλλά μεγάλος αριθμός τους μετά την είσοδό του από τον Θ1 εξέρχεται από την Πλατεία Αντίκα.

  1. Επειδή από  μια πρόχειρη επισκόπηση των διαγραμμάτων και Πινάκων, προκύπτει ότι ημερησίως εισέρχονται περί τα 4500 αυτοκίνητα ενώ εξέρχονται περί τα 2200. Υπάρχει διαφορά 2300 αυτοκινήτων, τα οποία προφανώς εξήλθαν είτε από την Πλατεία Αντίκα αμέσως μετά την είσοδό τους από Θ1 είτε από άλλο σημείο (π.χ. Οδός Υδραγωγείου/Οδός Χίου) στο οποίο δεν έγινε μέτρηση. Επειδή αυτά τα μη καταγεγραμμένα εξερχόμενα αποτελούν μεγάλο ποσοστό (50%) των εισερχομένων, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί ο φόρτος που δέχεται ο οικισμός από τις γειτονικές περιοχές. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό, αν επιπρόσθετα λάβουμε υπ’όψιν μας ότι δεν προβλέπεται σημείο ελέγχου (σελ. 62 της Μελέτης) στην Βόρεια είσοδο της πόλης στις Οδούς Χίου και Υδραγωγείου, πράγμα που θα έχει ως συνέπεια την αύξηση της κίνησης στις βόρειες εισόδους όταν λειτουργήσουν τα προτεινόμενα 3 σημεία ελέγχου.

 

4.3. Ευρωπαϊκή εμπειρία σε συστήματα περιορισμού πρόσβασης, τέλος σελ. 39 «κατά την εφαρμογή οποιουδήποτε Συστήματος Περιορισμού της Πρόσβασης, ο στόχος της μείωσης της κίνησης των οχημάτων και της κυκλοφοριακής συμφόρησης είναι ο βασικότερος όλων, με εξαίρεση τις περιοχές στις οποίες επιβάλλεται Ζώνη Χαμηλών Εκπομπών Αέριων Ρύπων»:

Επειδή ο ιστορικός οικισμός της Παλιάς Πόλης αποτελεί Ζώνη στην οποία προβλέπονται μόνο χρήσεις χαμηλής όχλησης, και επειδή ο κυκλοφοριακός θόρυβος αποτελεί βασική όχληση, η μείωση του κυκλοφοριακού θορύβου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε μια Μελέτη όπως η παρούσα.

 

5.3. Συσκέψεις με φορείς και απόψεις φορέων, σελ. 45, αναφέρεται ως πρόταση του Συλλόγου για την Προστασία και αναβίωση της Παλιάς Ξάνθης «να δίνεται στους κατοίκους της περιοχής το δικαίωμα κυκλοφορίας στην περιοχή περιορισμού, για πλήθος οχημάτων, εφόσον αποδεικνύεται η δυνατότητά τους να τα φιλοξενούν σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης»:

Αυτό είναι ανακριβές και δεν αποτελεί πρόταση του Συλλόγου. Ο Σύλλογος, όπως έκανε σαφές σε τηλεφωνική του επικοινωνία με την Ο.Μ., εκτιμά ότι οι υπάρχουσες θέσεις στάθμευσης επαρκούν πλήρως ακόμη και για τυχόν δεύτερα οχήματα που μπορεί να διαθέτουν κάποια νοικοκυριά, και τυχόν περιορισμοί στην είσοδο στον οικισμό των δεύτερων αυτών οχημάτων θα προκαλέσουν σοβαρή δυσκολία στους κατοίκους που διαθέτουν δεύτερα αυτοκίνητα, καθότι, όπου αυτά υπάρχουν, καλύπτουν υπαρκτές ανάγκες μετακίνησης και τα τέλη κυκλοφορίας τους δεν πληρώνονται από χόμπυ αλλά για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών.

 

6.3. Ζώνη ήπιας κυκλοφορίας, «στην παρούσα φάση δεν προτείνεται η εφαρμογή του μέτρου (Σημ.: εφαρμογή εμποδίων μικρού πλάτους, σαμαράκια) για την περιοχή της Παλιάς Πόλης»:

Γιατί; Το κόστος δεν είναι μεγάλο και το μέτρο θα βοηθούσε στην τήρηση του ορίου ταχύτητας των 30 χλμ/ώ.

 

6.4. Σύστημα Περιορισμού Πρόσβασης, σελ. 51 «παροχή μιας άδειας/πάσο ανά νοικοκυριό»:

Ειλικρινά αδυνατούμε να καταλάβουμε την εμμονή της Ο.Μ. στην μία άδεια ανά νοικοκυριό. Η δικαιολογία που δίνεται επ’ αυτού «η δικαιολόγηση πολλών αυτοκινήτων ανά νοικοκυριό καθιστά ένα σύστημα δυνητικά διάτρητο, εφόσον είναι δυνατόν να καταγράφονται οχήματα τέκνων, γονέων ή και φίλων ως οχήματα ενός συγκεκριμένου νοικοκυριού» δεν ευσταθεί, και θέτει σε αμφισβήτηση την ικανότητα του Δήμου Ξάνθης να «μοιράσει σε δύο γαϊδούρια άχυρο», δηλαδή να εκδίδει τις άδειες για τα οχήματα των μόνιμων κατοίκων. Οι άδειες κυκλοφορίας ΙΧ οχημάτων αναφέρουν όνομα κατόχου, οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ονόματα, επομένως δεν βλέπουμε πως θα καταγράφονται «οχήματα τέκνων, γονέων ή και φίλων ως οχήματα ενός συγκεκριμένου νοικοκυριού». 

 

6.4. Σύστημα Περιορισμού Πρόσβασης, σελ. 52, «κατηγορίες ειδικών χρηστών»:

α. Δεν αναφέρονται και θα πρέπει να προστεθούν  στις κατηγορίες ειδικών χρηστών οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών του 1ου Νηπιαγωγείου.

β. Για τους γονείς των μαθητών προβλέπεται η δυνατότητα να κυκλοφορούν Δευτέρα-Παρασκευή 07:00-15:00. Όμως, η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου είναι μέχρι τις 16:00, οπότε θα πρέπει να παραταθεί η δυνατότητα κυκλοφορίας των γονέων μέχρι τις 16:30.

γ. Δεν υπάρχει καμμία πρόβλεψη για τους φιλοξενούμενους επισκέπτες σε κατοικίες της Παλιάς Πόλης. Αναφερόμαστε στην περίπτωση που επισκέπτες κατοίκων της Παλιάς Πόλης από άλλα μέρη της Ελλάδας (φίλοι, συγγενείς κλπ.) φιλοξενούνται για μικρό διάστημα (2-3 ημέρες) σε σπίτια κατοίκων.

 

6.4. Σύστημα Περιορισμού Πρόσβασης, σελ. 53, «…Ε. Βενιζέλου….Κύριες Συλλεκτικές Οδοί…»:

O χαρακτηρισμός της Ε. Βενιζέλου ως Κύριας Συλλεκτικής Οδού στην «Κυκλοφοριακή Μελέτη πόλης Ξάνθης» εγείρει ερωτήματα ως προς την υπάρχουσα κατάσταση της εν λόγω οδού όσον αφορά την κίνηση των πεζών. Συγκεκριμένα, λόγω των κολονακίων που βρίσκονται στα ούτως ή άλλως στενά πεζοδρόμια, η κίνηση των πεζών είναι προβληματική χωρίς οι πεζοί να ανεβοκατεβαίνουν από το πεζοδρόμιο στο οδόστρωμα (ιδιαίτερα ΑμΕΑ, γονείς με βρεφικά καροτσάκια). Εκτιμούμε ότι με τον προτεινόμενο χαρακτηρισμό τα κολονάκια θα πρέπει να αφαιρεθούν για λόγους ασφάλειας των πεζών.

 

Γενικό σχόλιο:

Η παρούσα μελέτη αποτελεί κατά την ισχύουσα νομοθεσία ρυθμιστικό σχέδιο με ευρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει η ακολουθούμενη διαδικασία διαβούλευσης και εφαρμογής να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

 

Να απαντήσει ο Δήμος στα παρακάτω:

  1. Πότε έγινε η ανάθεση της παρούσας μελέτης στην Ο.Μ. και πότε η Μελέτη παραδόθηκε στον Δήμο. Δίνεται η εντύπωση ότι το διάστημα ήταν κοντά στον 1 μήνα.
  2. Εάν η παρούσα Μελέτη αναρτήθηκε για διαβούλευση μετά τις 20.12.2015 και στην περίπτωση αυτή αν εκτιμά ο Δήμος ότι το διάστημα μέχρι 10.1.2016, μεσολαβούντων και των εορτών, είναι αρκετό κατά την άποψή του για ορθή διαβούλευση. Λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που δόθηκε για τη διαβούλευση, ο Σύλλογος επιφυλάσσεται να αποστείλει πρόσθετα σχόλια σε εύθετο χρόνο.
  3. Για ποιο λόγο δεν είναι διαθέσιμα στο κοινό τα υποβληθέντα στα πλαίσια της διαβούλευσης σχόλια, και αν εκτιμάται ότι η πρακτική αυτή βοηθάει τους σκοπούς της δημόσιας διαβούλευσης.

 

Τι προβλέπει το ρυθμιστικό σχέδιο ελέγχου κυκλοφορίας στην Παλιά Πόλη

α. Σύμφωνα με ένα Σύστημα Μετακίνησης σε Περιοχή με Κάρτα: Θα επιτρέπεται η είσοδος: 

• των μόνιμων κατοίκων της περιοχής

 • των οχημάτων δημόσιας χρήσης και συγκεκριμένα των ΤΑΞΙ

• των  οχημάτων  εκτάκτου  ανάγκης  και  συγκεκριμένα  όλων  των  οχημάτων  της  Αστυνομικής  Διεύθυνσης  Ξάνθης,  της  Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας  Ξάνθης  και  του  Νοσοκομείου  Ξάνθης.  Επίσης  σ’  αυτήν  την  κατηγορία  θα  υπάγονται  και  τα  οχήματα  των  οίκων  τελετών  (νεκροφόρες),  εξαιτίας  της  αδυναμίας  προκαθορισμού της χρονικής περιόδου ανάγκης εισόδου τους στην ελεγχόμενη περιοχή.
   •των οχημάτων που εκτελούν έργα κοινής ωφέλειας και συγκεκριμένα των απορριμματοφόρων, φορτηγών, εκσκαφέων και λοιπών  οχημάτων  του Δήμου Ξάνθης,  των Δημοτικών Επιχειρήσεων και  της Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  Τα  ανωτέρω  οχήματα  κατηγοριοποιούνται  ως  “τακτικοί  χρήστες”,  έχοντας  μόνιμο  δικαίωμα  εισόδου  στην  ελεγχόμενη περιοχή και τους παρέχεται από το Δήμο, ειδικό σήμα (κάρτα ή αυτοκόλλητο) το οποίο
δηλώνει την ιδιότητα απρόσκοπτης πρόσβασης στην περιοχή, του κάθε μεμονωμένου και συγκεκριμένου
 οχήματος με  μοναδικό και καταγεγραμμένο, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου, Αριθμό Κυκλοφορίας.
Το  ειδικό  σήμα  αποτελεί  την  άδεια/πάσο  του  οχήματος  για  την  είσοδό  του  στην  περιοχή  περιορισμένης πρόσβασης. Ειδικά όσον αφορά στους μόνιμους κατοίκους της περιοχής ενσκήπτει ένα συγκεκριμένο ζήτημα παροχής της  άδειας/πάσο.  Γνώμη  της Ο.Μ.  είναι  η  παροχή  μιας  άδειας/πάσο  ανά  νοικοκυριό. 

Γνώμονας  της  πρότασης  αυτής, είναι αφενός η αίσθηση δικαιοσύνης
που πρέπει να διέπει το όποιο ρυθμιστικό πλαίσιο που θέτει σε  εφαρμογή  η  Δημοτική  Αρχή,  το  οποίο  δεν  πρέπει  να  δημιουργεί  το  αίσθημα  ύπαρξης  πολιτών  πρώτης  και  δεύτερης κατηγορίας.
 Στην περιοχή απαγορευμένης για κάποιους πρόσβασης,  το  δικαίωμα κίνησης  τριών ή  και  περισσότερων  αυτοκινήτων  από  κάποιους  άλλους,  σκιαγραφεί  την  εικόνα  όχι  μιας  περιοχής  η  οποία τυγχάνει η ίδια ιδιαίτερης μεταχείρισης από τις αρχές της πόλης, αλλά μιας περιοχής της οποίας οι κάτοικοι  τυγχάνουν ευνοϊκών ρυθμίσεων. Αφετέρου, η δικαιολόγηση πολλών αυτοκινήτων ανά νοικοκυριό καθιστά ένα  σύστημα  δυνητικά  διάτρητο, εφόσον είναι  δυνατό να καταγράφονται  οχήματα  τέκνων, γονέων  ή και φίλων  κατοίκων  της Παλιάς Πόλης, ως  οχήματα  ενός  συγκεκριμένου  νοικοκυριού.
 Η  παρούσα  Τεχνική  Έκθεση  δεν προσδοκά να λειτουργήσει ως σύγγραμμα κοινωνικών επιστημών
 ή προτάσεων αστυνόμευσης
παραβατικών  συμπεριφορών,  αλλά  προτείνει  μια  δέσμη  μέτρων,  η  οποία  θα  παρουσιάζει  τη  δυνατότητα  απρόσκοπτης  λειτουργίας σε ένα βάθος χρόνου. Επιπρόσθετα, πρόταση της Ο.Μ. είναι να δίνεται η δυνατότητα σε νοικοκυριά που δεν έχουν στην κατοχή τους  αυτοκίνητο και χαρακτηρίζονται ως ειδικών αναγκών (π.χ. υπερήλικες), να μεταβιβάζουν το δικαίωα κατοχής  Κάρτας  τακτικού  χρήστη  σε  αυτοκίνητο  που  χρησιμοποιούν  πολίτες,  οι  οποίοι  είναι  επιφορτισμένοι  με  τη  φροντίδα των νοικοκυριών αυτών (π.χ. τέκνα ή άλλοι συγγενείς)

Πέρα  από  τους  τακτικούς  χρήστες,  ορίζονται  και  “ειδικοί  χρήστες”,  στους  οποίους  θα  χορηγείται  κάρτα  εισόδου  στην  ελεγχόμενη  περιοχή  μεν,  αλλά  με  ειδικές  ρυθμίσεις. 
Οι  ειδικοί  χρήστες  χωρίζονται  σε  δύο  κατηγορίες.

 Η  πρώτη  κατηγορία  ειδικών  χρηστών  αναφέρεται  σε  χρήστες  του  δικτύου,  οι  οποίοι  θα  μπορούν να εισέρχονται στην περιοχή ορισμένες μέρες ή ώρες της ημέρας, και ταυτόχρονα η κάρτα  η οποία θα έχουν στην  κατοχή τους θα φέρει διαφορετικά διακριτικά από αυτή των τακτικών χρηστών. Και σε σαυτήν
την περίπτωση  οι κάρτες θα αφορούν σε ένα μοναδικό αριθμό κυκλοφορίας οχήματος.
Σ’ αυτήν την κατηγορία υπάγονται οι  γονείς  ή  οι  κηδεμόνες  των  μαθητών  του  1ου  Δημοτικού  Σχολείου  και  του  5ου  Παιδικού  Σταθμού,  που  βρίσκονται  στην  πλατεία Μητροπόλεως. Τα  οχήματα  των  γονέων/κηδεμόνων  θα  δύνανται  να κυκλοφορούν  στην  περιοχή  περιορισμού  της  κυκλοφορίας  τις  λεγόμενες  «καθημερινές»  ημέρες  της  εβδομάδας (Δευτέρα  έως  και  Παρασκευή)  και  ώρες  07:00  έως  και  15:00,  για  την  εξυπηρέτηση  των  αναγκών  μετακίνησης  των  μαθητών.

Επίσης, στην ίδια κατηγορία υπάγονται και τα οχήματα εξυπηρέτησης των αναγκών τροφοδοσίας και γενικά  προμήθειας  και  διανομής  αγαθών,  για  τα  καταστήματα  λιανικού  εμπορίου,  τα  καταστήματα  εστίασης/διασκέδασης  και  τα  κυλικεία  στην  περιοχή.  Τα  συγκεκριμένα  οχήματα  φορτοεκφόρτωσης  εμπορευμάτων, θα μπορούν μετά από αίτηση του εκπρόσωπου της κάθε επιχείρησης να προμηθεύονται την  κάρτα ειδικού χρήστη και με αυτήν θα έχουν το δικαίωμα εισόδου στην περιοχή ελέγχου όλες τις ημέρες της  εβδομάδας και τις ώρες 06:00‐08:00, 10:00‐12:00 και 15:00‐17:00. Κατά το χρόνο αυτό δίνεται η δυνατότητα  προμήθειας  εμπορευμάτων  τόσο  στα  mini markets  του  οικισμού  όσο  και  στα  καφέ‐μπαρ/εστιατόρια, συνυπολογίζοντας τις διαφορετικές ανάγκες που υπάρχουν.

Στην περίπτωση των ειδικών χρηστών της πρώτης κατηγορίας θεσπίζονται
 ειδικές διαδρομές κίνησης, με τις  οποίες  καλύπτονται  τόσο  η  ανάγκη  τροφοδοσίας  των  καταστημάτων  όσο  και  η  ανάγκη  μετακίνησης  των  μαθητών των σχολείων. Αυτές είναι οι εξής: Όσον αφορά τα οχήματα των γονέων/κηδεμόνων θεσπίζονται τρεις διαδρομές:
• Ειδική Διαδρομή Α: 1η ειδική διαδρομή γονέων/κηδεμόνων Είσοδος στην περιοχή από πάροδο Ορφέως – Πινδάρου – Ορφέως – Αισχύλου – Μητροπολίτου Ανθίμου – Λευκάδος – Ορφέως – Πινδάρου – Έξοδος από την περιοχή από πάροδο Ορφέως
 • Ειδική Διαδρομή Β: 2η ειδική διαδρομή γονέων/κηδεμόνων Είσοδος  από  την  οδό Π.  Χρηστίδη – Φ. Αμοιρίδη – Ορφέως –  Αντίκα –Στάλλιου  ‐  Λευκάδος – Ορφέως – Πινδάρου – Έξοδος από την περιοχή από πάροδο Ορφέως
 • Ειδική Διαδρομή C: 3η ειδική διαδρομή γονέων/κηδεμόνων (Ειδική Είσοδος  από  οδό  Χασιρτζόγλου  –  Π.Χρηστίδη  –  Φιλίππου  –  Αντίκα  –  Στάλλιου  ‐  Λευκάδος–  Ορφέως  – Πινδάρου – Έξοδος από την περιοχή από πάροδο Ορφέως  Όσον αφορά τα οχήματα διανομής των επιχειρήσεων τροφοδοσίας θεσπίζονται δύο διαφορετικές διαδρομές:
 • Ειδική Διαδρομή D: 1η ειδική διαδρομή διανομών Είσοδος στην περιοχή από την οδό Π. Χρηστίδη – Υδραγωγείου – Λαχανά ‐ Έξοδος από την οδό Χίου  • Ειδική Διαδρομή E: 2η ειδική διαδρομή διανομών Είσοδος από την οδό Π. Χρηστίδη – Φ. Αμοιρίδη – Ορφέως – Πινδάρου – Έξοδος από πάροδο Ορφέως  Οι  διαδρομές  παρουσιάζονται  στο  χάρτη  Ρ‐4: Ειδικές  Διαδρομές  Κίνησης,  σκαρίφημα  του  οποίου  επισυνάπτεται  στην  παρούσα  για  την  καλύτερη  κατανόηση  των  προτεινόμενων  ειδικών  διαδρομών.

H σελίδα του Δήμου Ξάνθης για τη διαβούλευση των σχεδίων

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr