Συνεδρίαση Επιτρ. Ποιότητας Ζωής

19 Ιουνίου 201718:07

Σας καλούμε να προσέλθετε στις 23 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κατάστημα που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΘΕΜΑ 1ο : Κατάργηση της αρ.3/2011 άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου τύπου Α’ (εισηγήτρια: Χατζηγεωργίου Σταυρούλα)

ΘΕΜΑ 2ο : Παραχώρηση τμήματος της Πλατείας Δημοκρατίας στον Ποδηλατικό Σύλλογο Ξάνθης «Ο ΠΗΓΑΣΟΣ» την 23/06/2017 (εισηγήτρια: Ασηξαρίδου Παρθένα)

ΘΕΜΑ 3ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων σε τμήματα των οδών Πραξιτέλους, Ηλιουπόλεως και Μαιάνδρου Και θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας (εισηγήτρια : Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 4ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας επί την οδού Τσιμισκή, μεταξύ των οδών Τρικούπη και Σωκράτους (εισηγήτρια : Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 5ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ανατ.Θράκης 20 (εισηγήτρια : Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 6ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κλεμανσώ 50, έμπροσθεν του 11ου Νηπιαγωγείου Ξάνθης (εισηγήτρια : Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 7ο : Εισηγητική έκθεση για την έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη δημιουργία θέσης φορτοεκφόρτωση επί της οδού Ικονίου 6 (εισηγήτρια : Παπαδοπούλου Αραβέλα)

ΘΕΜΑ 8ο : Εισηγητική έκθεση για την άρση απαλλοτρίωσης ακινήτων στο τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Σαρδέων, Περιθεωρίου, Βαμβακά και Ανώνυμης οδού στην πόλη της Ξάνθης σε εφαρμογή της αρ.365/2011 απόφαση του Πρωτοδικείου Κομοτηνής (εισηγητής: Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος)

Αρθρογράφος

mm
Τμήμα Ειδήσεων Hellas Press Media
Η Hellas Press Media είναι το πρώτο ενημερωτικό Δίκτυο που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα. Αν θέλετε να ενταχθείτε στο Δίκτυο επικοινωνήστε στο info@hellaspressmedia.gr